Mærkesager for Europa

Jeg ønsker et Europa, som er åbent og forenet i mangfoldighed og arbejder for at sikre borgernes rettigheder overfor nationalstater og techgiganter.

For 70 år siden kom Europa ud af krig og vi grundlagde et Europa baseret på fælles værdier.

Forenet i mangfoldighed blev EU’s motto. Det kræver åbenhed at leve sammen i mangfoldighed. Vi har glemt at tale om vigtigheden af den åbne verden hos os selv, mens vi har vi talt om åbne grænser og den frie bevægelighed. Vi skal være åbne over for hinanden og acceptere, at det ikke er alle, der lever på nøjagtig samme vis som, men stadig er en del af vores fællesskab. Vi skal sikre åndens åbenhed gennem uddannelse, forskning og gennem adgang til kultur for alle. Vores medier skal medvirke til at sikre den åbne dialog.
Vi skal være tolerante, men intolerante over for de totalitære, der ønsker at undergrave vores demokrati og åbne samfund. EU er redskabet til at styrke vores samfund til at stå imod ønsker om undertrykkelse af mindretal og frihedsrettigheder.

Det er de værdier, som Europa er bygget på og som vi skal forsvare i dag – fordi EU er et værdifællesskab, ikke kun et indre marked og ingen indre grænsekontrol.

Jeg tør tro på, at vi som Radikale kan gøre en forskel for Europa – vi skal handle og ikke kun betragte udviklingen, når vores værdier og velfærd kommer under pres. Radikale skal her vise vejen – finde en balance for Europa mellem det sociale og det liberale. Vi skal beskytte vore åbne værdier, når de kommer under pres. Vi skal bruge EU’s værdier til at beskytte det åbne samfund i Europa og vi skal bruge EU’s indflydelse til at sikre åbne samfund i resten af verden.

Vi skal handle, når udviklingen påvirker den europæiske borgers hverdag. Techgiganterne
ser stort på vores privatliv og data, og det er for den enkelte borger svært at følge med den meget hastige udvikling. Derfor skal EU sikre borgerne og deres rettigheder, når den teknologiske udvikling går stærkt. Jeg ønsker, at teknologien skal arbejde for os som samfund og som individer – ikke omvendt.

Til valget 2019 skal Radikale Venstre sætte fokus på et grønt og social-liberalt EU…

EU er vores bolværk og vores redskab til at åbne Danmark over for Europa og verden. I EU, som i Danmark, har Radikale Venstre stået i front for klima og energi. Det er nu almindeligt anerkendt som vigtigt for vores fælles fremtid og et mål, der også deles af mange andre partier. Radikale bør fortsat have fokus på klima og energi i en europæisk kontekst – det er vigtig. Samtidig bør vi udvide vores ambitioner for det europæiske samarbejde, herunder i forhold til den digitale dagsorden, uddannelse og forskning og EU-borgeres rettigheder.

Jeg tør også tro, at vi som radikale kan gøre en forskel for Europa, sådan at EU ikke alene bliver et liberalt projekt, men et social-liberalt projekt for alle borgerne i EU. Jeg vil have et Europa, hvor vi tager den frie bevægelighed alvorligt.

Den frie bevægelighed gavner vores samfund. Samtidig skal EU give landene mulighed for nationalt at sikre social beskyttelse – uden at dette fører til protektionisme. Det kræver fælles europæiske standarder og europæisk håndhævelse gennem øget samarbejde.

…, der sikrer en stabil og fredelig verden
EU har stor indflydelse på verden gennem den regulering, som vi beslutter inden for EU og de mål, som vi sætter i forbindelse med vores handelspolitik og en lille åben økonomi som den danske, er afhængig af et stærkt EU med gode relationer til resten af verden. Styrkede handelsrelationer med lande som Japan, Canada, og ASEAN-landene sikrer EU’s indflydelse i verden og verdens stabilitet, når vi knytter landene sammen gennem handel. Det er nødvendigt i en verden, hvor længe etablerede systemer, som FN, NATO og WTO kommer under pres hurtigere end nogen kunne forestille sig for blot 2 år siden.

Derudover skal Europa være en central sikkerhedspolitisk aktør. Vi har også brug for fælles europæiske løsninger på flygtninge- og migrationsområdet. Samtidig bliver vi også nødt til at se på, hvorfor de foreliggende tiltag endnu ikke er blevet implementeret. Kunne de forbedres? Her skal Radikale turde være mere konkrete i vores forslag.

Endelig mener jeg ikke, at vi skal ligge under for amerikansk pres i forhold til at bruge flere midler på forsvarspolitikken, som visse taler for, men vi skal sikre at de penge, som vi bruger på forsvar bruges bedst og mest effektivt. Det gør vi bedst i fællesskab, i EU.

Et EU, der sikrer stabil fremgang i en fredeligere verden

EU stabiliserer verden og sikrer freden i en ustabil verden, hvor det internationale samarbejde er under pres fra en voksende gruppe af statsledere. EU stabiliserer gennem et øget internationalt samarbejde med de øvrige lande. EU er allerede igang og jeg ønsker at vi sætter ambitionerne op: Indgår flere internationale aftaler på baggrund af EU’s værdier, der beskytter individets rettigheder, og sætter fokus på at forbedre klima samt miljø- og arbejdsforhold. Opretholder værdierne internt i EU.

Karen på Twitter