Hvor kan du stemme på mig?

Jeg er kandidat for Radikale Venstre i Horsenskredsen. Det vil sige, at jeg er opstillet i Østjyllands Storkreds, der udover Horsens omfatter Favrskov, Hedensted, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Skanderborg, Syddjurs og Århus Kommuner. Det vil sige i alle i kommuner vil du kunne finde mit navn på valgseddelen.
I Beretning om valgkredsene i Danmark efter kommunalreformen af 15. marts 2006, fremgår det, at der i 2006 boede 525.190 vælgere i kredsen, som vælger 17 medlemmer af Folketinget som kredsmandater.

Her er en detaljeret beskrivelse af Østjyllands Storkreds

1. Århus Sydkredsen, der omfatter Odder og Samsø Kommuner og den del af Århus Kommune, der består af følgende afstemningsområder: Rundhøjhallen i Holme, Tranbjerg Skole, Eskegården Lokalcenter, Malling Plejehjem, Mårslet Skole, Solbjergskolen og Skåde Skole, og hvor Århus Kommune er kredskommune. Vælgertal: 48.265.

2. Århus Vestkredsen, der omfatter den del af Århus Kommune, der består af følgende afstemningsområder: Kragelundskolen, Rosenvangskolen, Vibyhallen, Ormslev Borgerhus, Hasselager Skole, Højvangskolen, Gammelgaardsskolen, Engdalskolen/Brabrand Lokalcenter, Nordgårdhallen, Næshøjskolen, Søndervangskolen og Åby Skole/Plejehjem. Vælgertal: 48.777.

3. Århus Midtkredsen, der omfatter den del af Århus Kommune, der består af følgende afstemningsområder: Sct. Annagade Skole, Lokalcenter Frederiksbjerg/Langenæs, Rådhushallen, Samsøgades Skole og Skovvangskolen. Vælgertal: 51.927.

4. Århus Nordkredsen, der omfatter den del af Århus Kommune, der består af følgende afstemningsområder: Hasle Skole, Skjoldhøjskolen, Havkær Lokalcenter, Borum Forsamlingshus, Sabro-Korsvejskole, Møllevangskolen, Frydenlundskolen, Katrinebjergskolen og Vorrevangskolen. Vælgertal: 43.068.

5. Århus Østkredsen, der omfatter den øvrige del af Århus Kommune. Vælgertal: 46.483.

6. Djurskredsen, der omfatter Norddjurs og Syddjurs Kommuner, og hvor Syddjurs Kommune er kredskommune. Vælgertal: 58.748.

7. Randerskredsen, der omfatter den del af Randers Kommune, der består af de nuværende Nørhald og Randers Kommuner, den del af den nuværende Mariager Kommune, som pr. 1. januar 2007 henhører under Randers Kommune, samt Spentrup og Gassum afstemningsområder i den nuværende Purhus Kommune. Vælgertal: 57.821.

8. Favrskovkredsen, der omfatter Favrskov Kommune og den del af Randers Kommune, der ikke henhører under Randerskredsen, og hvor Favrskov Kommune er kredskommune. Vælgertal: 43.143.

9. Skanderborgkredsen, der omfatter Skanderborg Kommune. Vælgertal: 38.739.

10. Horsenskredsen, Vælgertal: 50.691.

Gedved: Gedved, Hovedgård, Søvind, Østbirk, Horsens: Dagnæs, Egebjerghallen, Endelave Skole, Forum Horsens, Hatting Forsamlingshus, Mølledamsskolen, Rådhuset, Stensballehallen, Sundtoppen, Søndermarkskolen, Torstedhallen, Vesthallen, Vinten Forsamlingshus, Brædstrup: Brædstrup Rådhus, Føvling Sognegård,Nim Forsamlingshus, Sdr. Vissing Skole, Slagballe Forsamlingshus, Tønning Forsamlingshus

11. Hedenstedkredsen, der omfatter Hedensted Kommune og den del af Horsens Kommune, der ikke henhører under Horsenskredsen, og hvor Hedensted Kommune er kredskommune. Vælgertal: 37.498.

Karen på Twitter