Skip to main content

EU er det bedste redskab for et bedre klima og miljø

windmill

EU er vores absolut bedste redskab til at arbejde for klimaet og miljøet, det er organisationer, som Verdensnaturfonden også enige i. Hvordan skulle vi ellers kunne få amerikanerne og kineserne med på en klimaaftale? Hvordan skulle vi kunne få polakkerne til at lade være med at udlede spildevand i Østersøen? Hvordan skulle vi kunne bekæmpe partikelforurening, der flyver med vinden fra de tyske motorveje til de danske strande?

Grøn og CO2 neutral klode for at modvirke den globale opvarmning

Det er helt afgørende, at vi skaber en grøn og CO2-neutral klode samtidig med, at vi skaber nye arbejdspladser. Højrefløjen svigter, fordi de altid prioriterer industrien og landbrugets kortsigtede interesser over miljø og klima. Enhedslisten, Folkebevægelsen og SF svigter, fordi de kun vil have krav, byrder og regler. Hvis miljøpolitikken skal være effektiv, skal vi have virksomhederne med på vognen. Ellers forbliver den grønne omstilling ren symbolpolitik. Og det vil jeg simpelthen ikke være med til.

Ambitiøse europæiske klima- og energimål

I Europa-Parlamentet vil vi i det Radikale Venstre arbejde for, ambitiøse europæiske klima- og energimål, hvor vi i 2030 har opnået 40 pct. CO2-reduktion 30 pct. VE i 2030 for hvert enkelt EU-land og med 40 pct. energieffektivisering for hvert enkelt land, sådan at alle lande forbedrer deres energi effektivitet og ikke alene nogle få. Ambitiøse vedvarende energi-mål og harmonisering af støtten på europæisk niveau efter teknologiernes modenhed.

Den endelig skal vi have et ambitiøst europæisk iblandingskrav for Biobrændsstof sådan at vi kan gå fra første- til andengeneration.

Fri bevægelighed for energi giver uafhængighed

Vi skal have en fremtid med vindmøller frem for Putins gas. Ukraine er et wake-up-call, for Europa er sta¬dig dybt af¬hæn¬gig af energiimport fra bl.a. Rusland. Vejen frem mod energiuafhængighed er grøn omstilling og et indre marked for ener¬¬gi i Europa. Vi skal skabe fri bevægelighed for energi (et indre energimarked), så svensk vandkraft, dansk vindenergi og spansk solkraft kan opvarme tyske hjem.

Ordentligt indre marked for energi

Vi skal have et ordentligt indre marked for energi, så vi kan handle energi på tværs af landene. For Danmark betyder det at vi skal have åbnet op for kablet mellem Jylland og Tyskland. Mere generelt, skal vi have ambitiøse mål for og investeringer i det transnationale energinet og en videreudvikling af de fælles europæiske markedsregler, så der frit kan handles el og gas på tværs af grænserne i EU.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *