Jeg har sammen med kollegaer fra Europa Parlamentet skrevet et brev til Kommissionen. I brevet udtrykker vi vores bekymring om, at forsikringsselskaberne har ikke tilpasset sig de nye omstændigheder. Da ejere af små og mellemstore virksomheder står over for en reduceret eller slet ingen dækning som følge af covid-19-pandemien. I denne forbindelse spørger vi til…

Læs mere
Et grønt Danmark der leder verden

Jeg har skrevet under på et brev til Kommisær Dali, som er kommisær for ligestilling i Kommissionen. Brevet handler om vigtigheden af forbyggelsen af vold mod kvinder og piger, særligt i denne krisetid. Som følge af COVD-19 pandemien har mange medlemslande måtte indføre karantæner, udgangsforbud og andre restriktioner på samfundet. Som utilsigtet konsekvens heraf, ser…

Læs mere

Jeg har sammen med nogen af mine kollegaer, fra Europa Parlamentet, skrevet et brev til EU’s udenrigsminister Joseph Borrell. I brevet udtrykker vi vores dybe bekymring over den fortsatte forværring af menneskerettigheder i Bahrain efter et år, hvor Human Rights Watch beskyldte regeringen for at have “eskaleret undertrykkelse” mod kritikere. Samtidig opfordrer vi Joseph Borrell…

Læs mere

Jeg har sammen med kollegaer fra Europa Parlament skrevet et brev til Kommissionen. I brevet spørger vi til “hvilke konkrete foranstaltninger har Kommissionen truffet for at sikre en finansiel kompensation fra Israel for udgifterne til de nedrevne eller beslaglagte EU-finansierede bistandsprojekter, herunder en eventuel reduktion af et tilsvarende beløb i den bilaterale støtte mellem EU…

Læs mere

Jeg har sammen med kollegaer skrevet et brev til præsidenten af Europa Parlamentet, David Sassoli. I brevet spørge vi ham om hvor mange gange er tilfælde af hadetale begået af medlemmer af Europa Parlamentet blevet rapporteret til præsidenten i løbet af denne periode og den forrige valgperiode (hadefuld tale i plenarmødet og generelt)? Hvilken form…

Læs mere