Skip to main content

Vi skal støtte livet på havnen – ikke overskygge det

At sikre havnen, som et rekreativt rum for hele København er noget af det, som virkeligt vigtigt for mig i København. Adgang til vandet er ikke kun noget, som vi har brug for langs Danmarks kyster, men også inde i København. Rummene ned til vandet skal være åbne og offentlige – både juridisk og i deres indretning. Vi skal alle føle, at det er vores havn og vi har lov til at opholde os der. Byggeri i København skal støtte dette, og ikke overskygge livet på havnen. Det er der fare for at byggeriet på Posthusgrunden vil gøre. I 2014, da jeg sad i Vesterbro lokaludvalg var “Enghave Brygge”...

Continue reading

Læserbrev i Bryggebladet: Industrihistorien ødelægges, mens nissen med musikanlægget flytter med.

Industrihistorien ødelægges, mens nissen med musikanlægget flytter med. Lokaludvalget vil plante buske i betonen foran “muren” ved jernbanevognen ud for Halfdansgade. Muren, pladsen og Islands Brygges Lokalhistoriske Forenings jernbarnevogn er noget af den sidste synlige tegn på Bryggens industrielle historie. Det vil blive ødelagt når beton fjernes og bliver endnu et anonymt hjørne af byen med et par bænke og en busk. Havneparken skal have plads til liv og arrangementer. Betonpladsen, som man vil bryde op bruges flere gange om året til møder, markeder og små festivaler: fra filippinsk-dansk...

Continue reading

Bevar Slagtergårdene på Vesterbro

Jeg håber at Borgerrepræsentationen vil lytte til byens borgere og bevare Sundevedskarreens særpræg, som udgør attraktionen ved området. Det er brutalt og utilgiveligt at nedrive nogle af de ældste huse og et historisk miljø på Vesterbro fra 1860`erne opført umiddelbart efter at byport og volde blev sløjfet i 1856. De udgør en sidste rest af gamle industrielle og ikke-fine bygninger på Vesterbro. Det er vigtigt at vi ikke renser byen for dens historie. Det er en stor del af attraktionen ved at bo i byen, at man netop bor i byen og ikke på landet. Husene er en del af vores fælles kulturarv...

Continue reading

Indvielse af nyt byrum fredag – den sidste del af renoveringen af Sønder Boulevard

Jeg glæder mig til at “min” del af Sønder Boulevard bliver lige så lækker som resten, den bliver indviet på fredag. Boldburet nede foran Enghave Kirke er i brug næsten alle aftener også her i efteråret. Håber resten af gade-udstyret bliver ligeså populært og der er endnu flere som får lyst til at lege på gaden. Renoveringen er færdig i tid til vinteren… Jeg kan ikke lade være med at overveje om det ikke havde været smart at have det nye byrum klart i en forårsmåned fremfor i start november, men vi kan jo glæde os til at grille om 6 måneder. Uanset så inviterer Københavns kommune...

Continue reading

Professor Peter Pagh giver Vesterbrolokaludvalg ret

Lidt fræk overskrift, men Peter Pagh giver Vesterbrolokaludvalg ret i vores fornemmelse, at ændring af arbejdstiderne skulle give en ny vurdering af om beboere havde ret til ekspropriation eller genhusning. Ønske fra teknik/miljø underudvalg i #vesterbrolokaludvalg om reel høring m borgermøde vedr forslag om udvidelse af metrobyggeris arbejdstid — Karen Melchior (@karmel80) May 22, 2013   #Vesterbrolokaludvalg diskuterer metroselskabets ønske om udvidelse af arbejdstid indtil 22 og inkl. weekender. Stor modstand i udvalget. — Karen Melchior (@karmel80) May 22, 2013   Miljø- og teknikudvalget...

Continue reading

Carlsberg og kærlighed til detaljerne. Men hvad bringer fremtiden?

Jeg bor lige ved Carlsberg grunden, der ligger mellem Valby, Frederiksberg og Vesterbro. Jeg flyttede tilbage til København i de sidste dage af august 2012. Siden har jeg kunnet følge med i udviklingen af Carlsberggrunden frem mod at den bliver til Carlsberg Byen. Carlsberg er noget særligt, jeg tror fordi der har været så mange mennesker ind og ud dagligt af et lille areal. Carlsberg var stolt af historien bag virksomheden og gjorde noget ud af arbejdernes omgivelser. En mur var ikke bare en mur. Skulpturer og friser skulle pynte på facaderne. Planter og blomster blev plantet hvor der kunne...

Continue reading

Vesterbrolokaludvalg – 17 April 2013

Vesterbro Baggård 3 af Søren K (flickr, creativecommons) Foto:  Søren K (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)  Jeg blev i februar valgt som medlem af Vesterbro-lokaludvalg, da det tidligere medlem trådte tilbage, da hun flyttede væk fra Vesterbro. Vesterbro-lokaludvalg  er et af de 12 lokaludvalg i Københavns Kommune, som  “fungerer bindeled mellem Københavns borgere og politikerne og er din vej til direkte indflydelse på bydelens udvikling.” Onsdag den 17. april deltog  jeg i mit første møde som fuldt medlem. Jeg fik tilsendt en stor kuvert med en 50 siders dagsorden og...

Continue reading

Hvad er et lokaludvalg og hvorfor har vi dem i København?

København Kommune etablerede 12 lokaludvalg med udgangen af 2008. Formålet med at etablere lokaludvalg var at styrke nærdemokratiet i København. Borgerrepræsentationen traf beslutningen  den 13. oktober 2005 om at  etablere lokaludvalg i alle bydele. Beslutningen blev truffet på baggrund af et fireårigt forsøg med lokaludvalg i Valby. Lokaludvalg giver adgang til Rådhuset og Borgerrepræsentationen Ideen er, at  borgerne får mere indflydelse på deres nærområde gennem lokaludvalgene. Det kan man, som medlem af et parti, en forening, organisation eller brugerbestyrelse, hvilket giver mulighed for...

Continue reading