Bevar Slagtergårdene på Vesterbro

img_8107

Jeg håber at Borgerrepræsentationen vil lytte til byens borgere og bevare Sundevedskarreens særpræg, som udgør attraktionen ved området.

Det er brutalt og utilgiveligt at nedrive nogle af de ældste huse og et historisk miljø på Vesterbro fra 1860`erne opført umiddelbart efter at byport og volde blev sløjfet i 1856. De udgør en sidste rest af gamle industrielle og ikke-fine bygninger på Vesterbro. Det er vigtigt at vi ikke renser byen for dens historie. Det er en stor del af attraktionen ved at bo i byen, at man netop bor i byen og ikke på landet.

Husene er en del af vores fælles kulturarv i København og derfor erklæret bevaringsværdige. De giver et miljø i menneskelig skala, hvor der er noget at se på og røre ved mens man er i byen. Der er allerede flere offentlige plads ved Enghavevej i området omkring Sundevedskarreen. Der er ikke behov for flere halvdøde offentlige pladser i området, men interessante bygninger for mennesker. Carlsbergbyen er lykkedes med at fjerne meget af den charme, som var i området mellem Enghavevej og Søndermarken/Vestre Kirkegård. Det er vigtigt, at vi bevarer vores historie i byen. Den kan ikke erstattes når først den er revet ned.

Det er alene for at muliggøre en vejudvidelse på Enghavevej, der giver mulighed for at skabe bedre forhold for cyklister, forudsættes de bevaringsværdige bygninger på Enghavevej 10 samt 12-14 nedrevet. (side 12 af lokalplanen)

Jeg ved at Vesterbro Lokaludvalg har været på studietur til Berlin. Charmen og tiltrækningen med Berlin er jo netop blandningen af det nye og det gamle. Hvis man river alt det gamle ned for at bygge glas og stål beregnet til biler og ikke til mennesker. Så har vi ikke noget godt at leve i, men hvis man tager de økonomiske briller på, så har vi heller ikke noget særligt at tilbyde dem der kommer og besøger byen – uanset om de kommer udenlands fra eller bare fra forstæderne.

Cykelforholdene er allerede blevet forbedret på Enghavevej med etableringen af cykelstier. Dette kunne have ventet, hvis formålet med nedrivningen af Sundevedskarreen var at forbedre forholdene for cykler. Hvis man ønsker at forbedre cykelforholdene, så kunne man se på at etablere en gade med blandet trafik i det område af Enghavevej, som allerede er svært at køre hurtigt igennem pga hjørne, sidegader, gående og cyklister. Det ville være til gavn for mennesker og cyklister.

I forhold til den lovede plads, så er illustrationer på side 11 misvisende, da de bringer billeder med gamle træer fra BOPA plads på Østerbro og to billeder fra Hamborg, hvor man reelt beskytter sine gamle træer i byen (i modsætning til hvad der har været kutyme i København), der vil ikke komme til at se sådan ud i nærheden af Enghavevej. De første mange år, da træer tager tid. Desuden dør de fleste nye træer i løbet af de første 7 år af deres levetid.

I området er der allerede bygget flere kedsommelige høje bygninger, og der er industrielle bygninger uden større historisk værdi (kig bag VEGA), derfor forekommer mærkværdigt når man giver tilladelse til at nedrive bevaringsværdige miljøer og bygninger, til fordel for opførelse af 5 etagers boligbebyggelse.

Der er ikke nogen angivelse af hvor meget mere skygge de omkringliggende områder vil lide under, hvis de nye bygninger opføres. De anførte illustrationer giver intet indtryk af forandringerne ift. nu og hjælper derfor ikke borgeren til at forstå konsekvenserne af at acceptere lokalplanen.

Høringssvar indsendt 10. august 2016

Tjek også underskriftsindsamlingen, Bevar slagtergårdene på Vesterbro, der nåede op på over 8.000 underskrifter.

Læs også Netudgaven om Slagtergårdene: På Enghavevej ligger et unikt kulturmiljø: Slagtergårdene med masser af byliv. Men området skal jævnes med jorden. Peter Holst Eriksen har som protest mod ensretningen af byen taget en fotoserie af bylivet. http://netudgaven.dk/2016/06/en-groen-plante-mellem-brosten/

Kategori: , ,

Efterlad en kommentar