Vesterbrolokaludvalg – 17 April 2013

By http://www.flickr.com/photos/soeren-k/

Vesterbro Baggård 3 af Søren K (flickr, creativecommons)

Foto:  Søren K (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Jeg blev i februar valgt som medlem af Vesterbro-lokaludvalg, da det tidligere medlem trådte tilbage, da hun flyttede væk fra Vesterbro.

Vesterbro-lokaludvalg  er et af de 12 lokaludvalg i Københavns Kommune, som  “fungerer bindeled mellem Københavns borgere og politikerne og er din vej til direkte indflydelse på bydelens udvikling.”

Onsdag den 17. april deltog  jeg i mit første møde som fuldt medlem. Jeg fik tilsendt en stor kuvert med en 50 siders dagsorden og dokumenter. Det var selv for en dreven bureaukrat, som mig ikke helt nemt at finde ud af hvad der var op og ned på de punkter, som vi skulle diskuttere.

Jeg tror en af grundene til at det var svært at finde rundt i var fordi de fleste af medlemmerne af lokaludvalget har været med i mange år og nogle selv inden det blev til lokaludvalg i den form det har nu. Det betyder, at punkterne kan ende med at blive beskrevet lidt indforstået. Derudover ved de øvrige medlemmer godt hvad forhistorien er og hvad der skal drøftes.

Det betød, at jeg tit troede, at vi skulle træffe meget størrere beslutning end vi egentligt skulle. Det var ikke renoveringen af Istedgade, men opstartsfesten for arbejdet, som vi skulle drøfte, og videre i den dur.

Men tilbage til dagsordenen, hvor der var en række emner. Jeg vil fremhæve et par af dem:

(der er pt. et problem med lokaludvalgetsdagsordensside, når det kommer i orden igen, håber jeg på at få sat lidt flere link og detaljer ind)

1. Drøftelse af om lokaludvalget skal indgå i en dialog med grundejerne rundt om Kalvebod Brygge Vest. Herunder indgå i dialog om navngivning af nyt grønt areal i det område, som af planlæggerne kaldes Kalvebod Brygge Vest.  Der er bygget en lille grøn sti i første sals højde, men den er ikke særligt godt integreret med resten af området. Den er vanskelig at finde op komme op på. Det håber jeg at skrive mere om i et andet blog indlæg.
Se også Lokalplan 485 Kalvebod Brygge Vest med kommuneplantillæg og miljørapport trådte i kraft den 20.12.2012.
Info: En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. (Se her mere om hvad en lokalplan er)

2. Renovering af Istedgade – opstartsfest for arbejdet

Du kan se mere om renovering for at sikre Bedre forhold for cyklister i Istedgade på linket.

Tidligere i april 2013, kunne man i Vesterbrobladet læse at pga. “overførselssagen” var der fundet penge til at renovere hele Istedgade fra Københavns hovedbanegår og helt ned til Enghave Plads. Med 29 millioner kroner fra overførselssagen kommer også tredje etape af Istedgade på plads.

Det som lokaludvalget besluttede var, at vi skulle støtte afholdelsen af en opstartsevent ved at være med til at arrangere festen og skabe opmærksomhed om udvalgets arbejdet ved festen.

3. Kommunikationsplan for valg til lokal udvalg

Dette punkt gav anledning til megen debat. Selve ideen om kommunikationsplanen, hvem der sidder med i lokaludvalgene idag og hvem vi mangler at få ind i udvalgene. Der var et oplæg fra formanden, som forklarede at han med de øvrige formænd var utilfredse med at projektpenge fra de enkelte udvalg, skulle gå til at finansiere en central kommunikationsindsats, som burde betales centralt. Udvalget blev enigt om at formanden skrev et brev på vegne af udvalget for at give udtryk herfor.

Generelt var der også enighed om, at var vigtigt at få kommunikeret ud til evt. kommende medlemmer, så der kunne komme flere og mere mangfoldige (*suk*) medlemmer af udvalget.

4. Godkendelse af projekter (Historiske byvandringer for skolebørn, Vesterbros Gader, Åben konfliktrådgivning på Vesterbro)

Kategori: , ,

Efterlad en kommentar