Valgt som formand for dialogforum for Europapolitik. Tak.

foto af ncaranti fra flickr (cc) attribution / non-commercial

foto af ncaranti fra flickr (cc) attribution / non-commercial

EU er ikke udenrigspolitik, men indenrigspolitik. Det handler om din hverday fra mos til mås hos babyerne og fra vi står i badet om morgen til vi går i senge med den vi elsker om aftenen.

Derfor er det også meget passende at Radikale Venstres Hovedbestyrelse har valgt at tage EU ud af det internationale udvalg og nedsætte et Dialogforum for Europapolitik. Hvor jeg har fået æren af at være formand, med dygtige kræfter i styregruppen: De tidligere med EP-kandidater Kristina Siig og Thomas Elkjær, men også erfarne kræfter i form af Zeb Meier Watz og Poul Burian. Dertil kommer MF Ida Auken Radikale Venstres EU ordfører – og vores MEP Morten Helveg Petersen og en repræsentant for Radikal Ungdom.

Vi glæder os til arbejdet, som er beskrevet i kommissoriet nedenfor.

Kommissorium for Dialogforum om Europapolitik.
Dialogforum om Europapolitik har til formål at danne brohoved mellem det radikale bagland og Radikale Venstres folkevalgte europapolitiske aktører, i særdeleshed det radikale medlem af Europaparlamentet men også, efter behov, folketingsgruppens EU-ordfører og eventuelle ministre.
Konkret har Dialogforum om Europapolitik til opgave at
• Fremme europapolitisk debat i Radikale Venstre;
• Drøfte europapolitiske emner med den radikale MEP’er og den radikale folketingsgruppe og drøfte det politiske arbejde i Europaparlamentets udvalg med MEP’en;
• Planlægge og gennemføre oplysningsarbejde (eksempelvis i form af konferencer, debatarrangementer og happenings) for at fremme Radikale Venstres europapolitiske synspunkter i
offentligheden og flage radikale europapolitiske resultater i både Folketinget og Europaparlamentet;
• Diskutere indkomne resolutioner etc. forud for den årlige ALDE-kongres.

Dialogforum for Europapolitik samarbejder med Internationalt Udvalg i sager som vedrører EU’s
udenrigspolitik.

Medlemmer
HB vælger en formand og fire øvrige medlemmer
af styregruppen for Dialogforum om Europapolitik.
Desuden tiltræder RV’s medlem af Europaparlamentet, folketingsgruppens EU-ordfører og en repræsentant
fra Radikal Ungdom styregruppen. Funktionsperioden er
et år ad gangen og i øvrigt vil Dialogforum om Europapolitik være omfattet af de sædvanlige regler for udvalgsarbejde i Radikale Venstre. Møderne er åbne for alle interesserede.

Tidsplan for møder
Dialogforum om Europapolitik mødes efter behov, men der tilstræbes kvartalsmæssige møder. To af møderne holdes på de fælles udvalgsdage de næste er den 1. november 2014 og den 11. april 2015.

Kategori: , ,

Efterlad en kommentar