Skrivegruppe for Radikale holdninger til persondata nu nedsat

4942011912_2c029ca8d5_z

Persondata, beskyttele og benyttelse. Hvor skal grænsen gå? Hvor skal balancen sættes? Det handler om politik når det er mest aktuelt, teknisk og vigtigt.

Nu er skrivegruppen blevet nedsat. Jeg selv, Henrik Gliese Pedersen, Jens Hørlück, og Rune B. Broberg sidder formelt i gruppen efter kampvalg på Hovedbestyrelsesmødet lørdag. Men arbejdet er åbent for alle.

Jeg har ført pennen på kommissoriet, men har ikke tid til at være formand for skrivegruppen. Det ligger i Camilla Kampmanns kyndige hænder, men jeg tror ikke vi er helt enige om hvor balancen skal ligge ift. beskyttelse af privatliv, så jeg ser frem til skriveprocessen og debatterne.

Vi har nu frem til den 12. november til at skrive et første udkast. Gruppen mødes første gang til Radikale Venstres fællesudvalgsmøde den 1. november og mødet er åbent for alle Radikale medlemmer.

Kommissorium for holdningspapir om Persondata
Radikale Venstre vil i holdningspapiret angive hvordan man bedst tilgodeser de fælles fordele ved statens registrering samt den registrering som man
tillader virksomheder mens man beskytter individets integritet og kontrol med information om sig selv og egne data.

Dataansvarlige skal sikre data bedst muligt helst allerede gennem
designet af deres registringssystemer. Vigtigt, at datasæt, der udtrækkes f.eks. til forskning, er reelt anonymiserede. Regulering af dataindsamling og -systemer bør beskytte mod misbrug og brug i modstrid med borger- og forbrugerrettigheder.

Databehandling og søgemaskiner gør ,at fortiden kan være konstant til stede i nutiden.

Hvordan og hvem skal sikre, at man kan få en frisk start, eller at slippe fra rygter og løgne? Det som der også kaldes “retten til at blive glemt” Hvordan sikrer vi bedst mulighed grundlag for nutidens afgørelser og fremtidens forskning? Hvad der også kan kaldes “retten til information”.
Endeligt er det er nødvendigt, at man ved hvilke data, som registreres, til hvilke formål og hvem der får adgang til disse data. Mulighed for og krav til at bruge data til andre formål end dem, som de først var indsamlet til bør overvejes.

Efterlad en kommentar