Valgforbund og Europa-Parlamentsvalget – hvad betyder det?

math homework

Det Radikale Ventre har indgået et valgforbund med Socialdemokratiet og SF, som er et rent teknisk samarbejde, som skal forbedre vores chancer for at få et mandat i EP.

Det er helt normalt, at partier indgår valgforbund for at minimere stemmespild og øge chancerne for repræsentation og dermed øget radikal indflydelse i EU. Hvis man ser tilbage til kommunalvalget så vi en lang række konstellationer om valgforbund.

En valgforbundsaftale med vores EU-positive partnere i dansk politik giver rigtig god mening og Vi var også i valgforbund med S og SF i 2009, så der er tale om en forlængelse af en eksisterende aftale.

For mig personligt, er det et valgforbund, som giver god mening, da Socialdemokratiet og SF på en række områder især indenfor europapolitikken ligger mit politiske hjerte meget tættere end Venstre. Jeg er social-liberal med en grøn bevidsthed og ikke kun liberal. Derfor er det vigtigt for mig at vi i ALDE gruppen kan trække holdningerne henmod det grønne, menneskelige og sociale.

ALDE har traditionelt spillet samme rolle i EP, som Radikale har spillet i dansk politik, som brobygger mellem højre og venstre. Vi samarbejder med dem, der vil. ALDE består af liberale og social-liberale partier og vi har stort fællesskab med f.eks. Lib-Dems i UK, D66 i Holland, Centerpartiet i Sverige m.fl. Mange af ALDE’s prioriteter flugter med vores prioriteter med det stærke fokus på styrkelse af borgerrettigheder og grøn vækst.

Hvorfor er der ikke sammenhæng mellem valgforbund og EP-gruppe? Hvorfor sidder Radikale Venstre så i samme gruppe som Venstre?

Medlemskab af en gruppe i Europaparlamentet en politisk beslutning.

ALDE er den politiske gruppe i Parlamentet, som bedst repræsenterer radikal politik. At vi sidder i samme gruppe som Venstre, er ikke udtryk for, at vi er enige på alle spørgsmål.

F.eks. er vi radikale langt mere grønne end Venstre, når det kommer til eksempelvis bindende klimamålsætninger. Ligeledes støtter vi helhjertet arbejdskraftens fri bevægelighed, mens Venstre desværre er hoppet over i den EU-skeptiske lejr. Derfor er det vigtigt at vi får Radikal
repræsentation i Europa-Parlamentet, så vi får lov til trække ALDE gruppen i den rigtige mere Radikale retning igennem de næste 5 år.

Hvordan fungerer valgforbundet?

Ved europaparlamentsvalg anvendes d’Hondts metode til fordeling af mandater. Det betyder, at det samlede stemmetal for hvert valgforbund samt for hvert parti uden valgforbund divideres med 1, 2, 3 osv., så langt som det er nødvendigt for at fordele mandaterne på partierne og valgforbundene. Det valgforbund eller det parti uden valgforbund, der har den største af de fremkomne kvotienter, får det første mandat. Den næststørste kvotient giver ret til det andet mandat osv., indtil samtlige mandater er fordelt. Er to eller flere kvotienter lige store, foretages lodtrækning.

Det antal mandater, der tilfalder et valgforbund, fordeles herefter efter samme fremgangsmåde mellem de partier, som valgforbundet består af. Fordelen ved valgforbund i forhold til at opstille uden for valgforbund er dermed, at sandsynligheden for at opnå et første eller et ekstra mandat, stiger.

Hvad er Alliance of Liberals and Democrats for Europe

ALDE-gruppen i Europa-Parlamentet 2009-2014 består af MEP’ere fra 32 nationale partier. Det er en bredt sammensat gruppe, som spænder lige fra økonomisk liberalistiske partier som tyske FDP og hollandske VVD til socialliberale grønne partier som Radikale Venstre og svenske Centerpartiet.

ALDE-gruppen i Europaparlamentet er ikke det samme som den fælleseuropæiske partisammenslutning af liberale og socialliberale partier, ALDE Party. Partisammenslutningen består af 55 partier fra 36 lande. Mens medlemskab af ALDE-gruppen indebærer politiske forpligtigelser i forhold til gruppedisciplin osv., er ALDE Party et politisk koordinationsorgan og diskussionsforum for nationale parlamentarikere, MEP’er, medlemmer af Regionsrådet, partigræsrødder osv.

Kategori: , ,

Efterlad en kommentar