En stemme på Karen Melchior – hvad gør den?

IMG_1055

Hvis jeg stemmer på dig, hvad sker der så? Når du stemmer på mig personligt øger du andelen af de Radikale stemmer, som jeg mellem de Radikale kandidater tildeles.

Vi 7 Radikale kandidater er sideopstillet, hvilket betyder at det alene er antallet af personlige stemmer, som er afgørende på valgdagen. Uanset hvor vi står på listen vil vi teoretisk have lige stor chance for at blive valgt, da det alene kommer an på antallet af personlige stemmer ikke hvor vi står på listen.

Listen er afgjort af medlemmer af Radikale Venstre ved Landsmødet og det efterfølgende Hovedbestyrelsesmøde, men de personlige stemmer afgives af alle vælgerne. Det er muligt at “sprænge” listen ved et Europa-Parlamentsvalg og nå højere op end ens plads på listen. Da det alene er de personlige stemmer, som tæller i forhold til hvem der vælges.

Hvis vi ser på loven om valg til EP, så er det §19, stk 4 og §34 vi skal have fat i. Dette med “spidskandidater” selv om kandidatlisten har sideordnet opstilling, følger af §19, stk 4 (partierne kan sætte kandidaterne i den rækkefølge de ønsker), mens §34 fastslår at fordelingen af mandater inden for kandidatlisten alene bestemmes af antallet af personlige stemmer.

Derfor kan man egentligt ikke sprænge en liste med sideordnet opstilling, ligesom listestemmerne kun har betydning for hvor mange mandater, kandidatlisten vinder. Listestemmerne og det samlede antal personlige stemmer afgør alene hvor mange mandater, som et parti får.

De/n kandidat, som har modtaget flest personlige stemmer, vil blive de/n der vælges ind som Radikalt medlem af Europa-Parlamentet. Under valgkampen og når du står i stemmeboksen, er der naturligvis forskel på om man er spidskandidat og hvor man står på listen i forhold til de andre kandidater.

Da EP-valgkampen er meget fokuseret på spidskandidaterne, og at vi andre kandidater ofte er meget / endnu mere ukendte, så får spidskandidaterne mange flere personlige stemmer end hvad der er sædvanligt ved Folketingsvalg. Det var i 2009 næsten helt oppe på 80 procent. Se fordelingen af stemmer mellem kandidaterne i 2009 fra Danmarks Statistik.

Som ved andre valg, hvis ikke man får nok personlige stemmer til at bliver valgt bliver man stedfortræder. Suppleanten indkaldes hvis det siddende medlem fratræder.

Hvis du stemmer på mig kan du være med til at sikre enten at jeg kommer ind som medlem af Europa-Parlamentet eller at Radikale får et medlem af Europa-Parlamentet. Det er utroligt vigtigt at Radikale får en plads igen i Europa-Parlamentet. Det er simpelthen for vigtigt til at overlade til 4x Morten Messerschmidt og ALDE gruppen er for vigtig en gruppe til at overlade til Venstre alene.

Kategori:

Efterlad en kommentar