Skip to main content

Tid til at kigge på de danske feriepengeregler?

2985639829_51a6d3feca_b

Nogle kommer i klemme på forskellig vis med feriepengene

Flere kommer i klemme i de danske ferieregler. Fornyligt have jeg en bekendt på Facebook, som kunne fortælle at han ikke måtte bruge sine optjente feriepenge i april, mens han ventede på at få sit speciale godkendt. Fordi de var jo optjent til næste ferieår, som jo starter i maj. Det er for at beskytte ham, så han vil kunne holde ferie i det kommende ferieår. Men når man starter i et nyt job, så er der ikke nogen som tænker på, at den nyansatte har ret til ferie i det første år, som man arbejder. Hvis man kun er ansat i en kortere periode, så er man heller ikke sikker på at kunne optjene nok feriepenge til at kunne holde 4 ugers ferie.

EU Kommissionen har været efter Danmark for ikke at sikre alle arbejdstagere i Danmark retten til ferie.

I henhold til arbejdstidsdirektivet har arbejdstagere ret til årlig betalt ferie af mindst fire ugers varighed, de danske regler er strikket sådan sammen, at det får man ikke det første år. Europa-Kommissionen har anmodet Danmark om at respektere arbejdstageres ret til at afholde deres årlige betalte ferie af en vis varighed i det samme år, som de optjener den.

EU-Kommissionen har haft kig på de danske ferieregler siden sidste år. Da man efter de danske regler ikke har optjent feriepenge til at betale for sin ferie i det første år, som man arbejder. Derfor kan man arbejde optil 12 måneder (maj/maj vs jan/jan problematik) uden ferie. I en meddelelse idag henviser til EU-Domstolens retspraksis, der ifølge kommissionen klart har fastslået, at feriens gavnlige effekter for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed kun opnås, “hvis den bliver afholdt samme år, som tjener det formål, nemlig indeværende år”.

Også i dit første arbejdsår har du brug for ferie. Bliver problemet værre i fremtiden?

Vi går formentllig en fremtid i møde, hvor ferieår optjent det foregående år ikke længere giver mening, men vi har alle brug for at koble af og holde lidt ferie, så måske kunne det være interessant at se på om man kunne forbedre det danske feriepengesystem. I opfølgning på EU-historien havde jeg på Twitter derimod havde jeg en kort udveksling med Morten Amtoft om netop det:

Hvad tænker du? Hvordan kunne man forbedre det danske system for feriepenge og sikre retten til ferie fra første arbejdsdag

Jeg vil gerne høre hvad du tænker, er Mortens forslag helt umuligt eller super godt. Har du selv et der er bedre? Hvad er dine erfaringer med feriepenge?

Skriv hvad du tænker nedenfor eller send mig en besked på Twitter eller Facebook

arbejdsmarked, eu-kommissionen, eudk, ferie, feriepenge, Morten Amtoft

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *