Skip to main content

Europadagen 2015: Det er EU, der står herude og banker på. Hvornår åbner Folketinget op?

På Europadagen lad os gøre op med hvordan vi sikrer Danmark mest mulig indflydelse i EU og den bedste implementering i Danmark: Det gør vi hvis vi fokuserer på indhold. Ikke fokus hverken ja eller nej eller mere eller mindre i Europa i politikken. Det kræver, at vi taler politik også når det foregår i Bruxelles fremfor nationalt i København, lokalt i Thisted eller regionalt i regionerne.

I Radikale Venstre tror vi på Europa. I 70 år har vi haft fred i Europa. Vi vil i Radikale Venstre et tæt og forpligtende samarbejde, hvor vi i fællesskab løser grænseoverskridende udfordringer og tager et solidarisk ansvar for hinanden. Med EU har vi metoder og redskaber til at komme med løsninger på de udfordringer, vi endnu ikke kender til. Når vi arbejder sammen, er vi flere om at løse store og små udfordringer. I EU går vi i dialog med hinanden, vi forhandler, og vi lærer af hinandens erfaringer. Vi kan ikke i Danmark løse globale eller bare europæiske problemer selv, derfor er EU værd at råbe hurra for på en dag som i dag.

Nogle vil sige, at når det er valgår til Folketinget, så diskuterer vi nationalpolitik underforstået EU er ikke nationalpolitik. Men politik i EU har naturligvis nationale konsekvenser. Det ville selv Dansk Folkeparti og Enhedslisten være enige med mig om. Men det danske Folketing drøfter ikke den politik som vedtages i har og derfor er vi nødt til at diskutere det – særligt i et valgår.

Vi skal arbejde politisk på alle niveauer – også i Europa.
Politik skal debatteres politisk inden den er vedtaget – også når politik er på europæisk niveau. Hvis vi fortsætter den nuværende organisering af Folketingets udvalgsarbejde, så overraskes ordførerne af den vedtagne politik gang på gang når den når avisernes forsider. De overser vigtige forslag til lovgivning når de gemmes væk i Europaudvalget. Vi skal derfor afskaffe Europaudvalget og lægge forhandlingsmandatet ud til fagudvalgene. På den måde sikrer vi, at det er de fagligt forankrede folketingsmedlemmer, der er inde over EU-sagerne, og at der er tilstrækkeligt med politiske ressourcer til en grundig behandling. På den måde sikrer vi en maksimal faglig politisk indflydelse fra Danmark i EU.

Ikke dernede i EU, men lige her i dansk politik.
I Danmark betragter mange desværre EU som en uforanderlig størrelse, der udefra påtvinger os forbud, krav og lovgivning. Det er fundamentalt forkert. Vejen til en bedre verden går gennem EU. Hvis vi skal sikre Danmark mest indflydelse i en verden, hvor det lokale og globale hænger sammen, så skal vi indgå i et forpligtende fællesskab med vores EU partnere. Så skal de have opbakning fra Folketinget hjemme. Alt for ofte drøfter vi ikke indholdet af hvad der bliver reguleret, men kun om vi acceptere for meget eller for lidt af det som “kommer fra Europa”.

Debat om lovgivning på EU niveau bliver alt for ofte sort/hvid eller ja/nej. Det er ødelæggende for debatten om Europa og for det konkrete politiske arbejde når det foregår på EU niveau. Det har vi sagt i mange år. Det kræver mere end forsøg på at ændre ord og derigennem holdninger. Vi har behov for at se på hvordan vi i Danmark arbejder med den lovgivning og regulering, som vi vedtager på europæisk niveau. Vi skal have politikken ind i alle niveauer. Ikke kun når debatten foregår på dansk jord.

Folketingets fagudvalg bør overtage Europaudvalgets forhandlingsmandat
Folketingets arbejde med indholdet i europæisk lovgivning skal styrkes og tilføres hårdt tiltrængte politiske ressourcer. Konstruktionen af folketingets udvalgsarbejde er ikke tilpasset virkeligheden med EU som en politisk arena. I øjeblikket sidder der otte EU-ordførere og en udvalgsformand med 2000 siders EU-lovgivning årligt. EU samarbejdet dækker over næsten al lovgivning i større eller mindre grad.

De dygtige EU-ordførere er simpelthen ikke tilstrækkelige til at sikre en grundig behandling af lovgivningen, som vi vedtager i fællesskab med de andre EU lande. Også ved EU-lovgivning kræver lovgivningsarbejdet en faglig forståelse for, at den politiske behandling gøres ordentligt. Med den nuværende organisation af arbejdet i Folketinget kræver det af EU-ordførerne, at de besidder en enorm tværfaglig viden. De er desværre kun mennesker. Ikke superhelte.

På Christiansborg sidder mange folketingsmedlemmer med stor faglig viden om et sagsområde, men de er ikke med når deres fagområde reguleres i samarbejde med de andre EU lande. Det bidrager til opfattelse af EU ikke er en politisk arena.

Folketingets medlemmer – udover EU-ordførerne – opdager for tit først det færdige resultat, når det når avisernes forsider ved implementeringen. På den måde mister særligt oppositionen, men også regeringspartiernes ordfører indflydelse på den politik som vedtages af regeringen og af de danske europaparlamentarikere. De blander sig ikke nok. Lad os gøre det muligt for folketingsmedlemmerne at blande sig mere i det de ved noget om!

Glædelig Europadag!

dkpol, eu, EU debat, europadag, euudvalg, Folketing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *