Guide til doven EU journalistik i Danmark

PhotoFunia-1430319677
Kom nu op på tæerne danske medier!

I eftermiddags, fik to dovne EU overskrifter mig op på tæerne:

“Bombe under danske ferie-regler: I strid med EU-reglerne” – Den kunne ligeså godt være: “EU sikrer dig retten til ferie i dit første arbejdsår” og Årets studenterkørsel er reddet: Politi venter med EU-regler – Den burde nok have været Dansk politi nægter dispensation og påtvinger branchen ekstra udgifter.

For en 4 år siden blev der skrevet en 20 punktsguide til doven EU journalistik til journalisterne som dækker Bryssel.I Danmark i disse dage behøver vi ikke 20 punkter eller 10 punkter, de danske medier nøjes primært med et punkt: EU dårlig, Danmark godt. Men her er en lille opskrift på dansk doven EU journalistik:

Vinkel: EU dårligt. Danmark godt.

Titel: EU tvinger/truer/udgør bombe under (dansk) […] (i Danmark)

Indhold: copy-paste fra EU Kommissionens pressemeddelelse og få en soundbite fra et DF-medlem af Europaparlamentet

Historien om studenterkørsel

Fordi det ser mere ud som om Justitsministeriet og Rigspolitiet havde valgt ikke at gøre brug af de undtagelser, som der er mulighed for. igital fartskriver i en veteranbil eller -lastbil giver umiddelbart ikke mening. Derfor burde Rigspolitiet have mulighed for at give dispensation, men der er måske en god grund til at de ikke kan / gør.

Georgi Mitchew, som er ven af Motorhistorisk Samråd kom med lidt baggrundsinfo: “Det er sådan, at EU har tilkendegivet i deres regler om kontrolapparater i lastbiler, at der ikke skal være noget sådan hvis man kan stille krav om at de ikke kører mere end 40 km/t. De hastigheder kommer en studenterkørsel sjældent op på, men det er et rimeligt krav som ejerne af lastbilerne gerne vil gå med på.”

Men sådan skulle det jo ikke gå, Georgi skriver “Rigspolitiet og Justitsministeren hellere vil stille krav om at alt muligt skal kunne kontrolleres med dyre digitale apparater, end de vil stille krav om en maksimal hastighed”

Hvorfor skulle man dog sætte sig ind i detaljerne, når man kan give EU skylden. Jeg synes Årets studenterkørsel er reddet – vi venter med at få styr på sikkerhed indtil dine børn har været ude at køre på farlige veteranlastbiler, mens de var allermest fulde… Men godt vi bare kan skyde skylden på EU fremfor at kræve ordentlig oplysning fra politiet i god tid… (handler om elektronisk kontrol, som skal installeres og hvor Rigspolitiet og Justitsministeriet ikke ønsker at give dispensation selvom der er mulighed for det i de fælles EU regler)

Historien om feriereglerne
Europa-Kommissionen har anmodet Danmark om at respektere arbejdstageres ret til at afholde deres årlige betalte ferie af en vis varighed i det samme år, som de optjener den. EU-Kommissionen har derfor haft kig på de danske ferieregler siden sidste år. Da man efter de danske regler ikke har optjent feriepenge til at betale for sin ferie i det første år, som man arbejder. Derfor kan man arbejde optil 12 måneder (maj/maj vs jan/jan problematik) uden ferie. I henhold til arbejdstidsdirektivet har arbejdstagere ret til årlig betalt ferie af mindst fire ugers varighed, de danske regler er strikket sådan sammen, at det får man ikke det første år.

I en meddelelse idag henviser til EU-Domstolens retspraksis, der ifølge kommissionen klart har fastslået, at feriens gavnlige effekter for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed kun opnås, “hvis den bliver afholdt samme år, som tjener det formål, nemlig indeværende år”.

Sagen startede allerede i september 2014, da Kommissionen modtog en klage over forholdene og sendte en åbningsskrivelse til Danmark. Danmark svarede i november 2014. Efter at have analyseret svaret finder Kommissionen dog ikke, at problemet er blevet løst. Dens anmodning fremsættes nu i form af en begrundet udtalelse efter EU’s traktatbrudsprocedure. Danmark har to måneder til at meddele Kommissionen, hvilke foranstaltninger der er truffet for at bringe den danske lovgivning i overensstemmelse med EU-retten. I modsat fald vil Kommissionen overveje at anlægge sag mod Danmark ved EU-Domstolen.

Kategori: , ,

1 Comments

 1. Jesper Lund den 2. maj 2015 kl. 3:35

  Hvis man flytter ferien til optjeningsåret, vil det nok give problemer for de danske korttidsansættelser for timelønnede. Deres feriepenge under ferien kan komme fra mange forskellige arbejdsgivere. Hvis folk er ansat for et par uger ad gangen (vist ikke usædvanligt på byggepladser), hvem vil så ansætte dem i de 3 uger hvor de holder sommerferie?

  Men indtil for et par år siden var der via dapengesystemet mulighed for at holde betalt ferie, hvis man ikke havde optjent ferie (dog ikke fuld løn). I hvert fald for nyuddannede.

  Det blev afskaffet for at spare penge
  http://www.business.dk/arbejdsmarked/nyuddannede-maa-selv-betale-ferien

  Dagpengesystemet somehow er nok den nemmeste måde at løse problemet på, uden at gøre for meget vold på det forkætrede danske aftalesystem på arbejdsmarkedet.

  Så skal man bare finde ud af hvem der skal betale regningen..

Efterlad en kommentar