Skip to main content

Test af stoffer i Københavns natteliv

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

Måske har jeg været med til at rykke København en lille smule til det bedre. Radikale Venstre og Liberal Alliances forslag om undersøgelse af pilotforsøg om test af stoffer i nattelivet er blevet stemt overbevisende igennem af Københavns Kommunes Borgerrepræsentation. Det var et forslag, som jeg allerede tilbage i december 2016 var inde på. Det er fantastisk at se hvordan ens ideer, som kandidat kan blive til noget, der undersøges ude i virkeligheden. Så giver det mening at lave politik, når man får mulighed for at sætte noget igang og ikke bare tale.

Her følger en omskrivning af min tale, der motiverede for forslaget i Borgerrepræsentationen den 22. marts 2017. Du kan læse selve medlemsforslaget protokolbemærkning fra Venstre og Konservative samt stemmeafgivelsen (53 for og 1 imod) inde på Københavns Kommunes hjemmeside.

I 2012 fik København vores stofindtagelsesrum. Det sket først efter mange års lokal indsats og tilsidst støtte fra Rådhuset. Den samme debat gjorde sig gældende for uddeling af heroin. Det er ikke et spørgsmål om ulovlighed eller lovlighed. Det er et spørgsmål om at sikre borgerne mod at skade sig selv unødvendigt.

Næste skridt bør være at sikre mulighed for at få testet de stoffer, som man har tænkt sig at tage.

Folk tager stoffer. Det er den virkelighed, som vi lever i. Det er mindreårige, som ikke er aktive i nattelivet. Det er voksne mennesker under uddannelse. Det er voksne mennesker med færdiggjort uddannelse. Det er voksne mennesker i job.

Spørgsmålet for København er hvordan vi kan hjælpe de personer bedst muligt. Hvordan vi forhindrer indlæggelser med forgiftning. Hvordan vi forhindrer undgåelige dødsfald.

Euforiserende stoffer er ulovlige. Det er ikke diskussion. Det, at stofferne er ulovlige skal ikke betyde, at det skal være en russisk roulette at tage stofferne, hvor man spiller om ens liv og helbred. Det, at stofferne er ulovlige bør netop opfordre til, at vi indgår i en dialog med brugerne.

Erfaringer fra forsøg med test af stoffer viser, at de netop giver det rum, som er nødvendigt for at yde rådgivning til de personer, som vælger at tage stoffer.Fordi man skaber et sted, hvor man kan tage en dialog med kyndigt personale om ens brug af stoffer uden straks at blive mødt af fordomme og fordømmelse evt. frygte retslige skridt. Når man har fået testet sit stof så får man ikke resultatet uden en skadesreduktionssamtale. Det er *ikke* den samtale, som man har med den person, som man har købt stoffet af.

Derfor mener jeg, at test af stoffer vil hjælpe de personer, som tager stoffer til at forhindre skader og dødsfald. Endelig vil et pilotforsøg give mulighed for at opbygge den viden, som bl.a. Sundhedsstyrelsen efterspørger i sin vurdering af test af stoffer i nattelivet i notat af 15. marts 2017.

Liberal Alliances Alex Vanopslagh var med til at stille forslaget. Enhedslisten-København bakkede op og understregede at kommunens initiativer ikke er hvad får folk til at tage stoffer og Alternativet støttede forslaget næsten fra forslagets fremsættelse. Men alle partierne støttede forslaget, så nu kan forvaltningerne gå igang med at se på at udarbejde et pilotforsøg, som vi så skal drøfte.

Der er en masse ting, der skal undersøges, men kommunens sundhedsforvaltning har tidligere arbejdet forebygge ude hos borgerne, som Line Ervolder påpegede under debatten. Tidligere har sundhedsforvaltningen arbejdet ude i saunaklub med forebyggelse af HIV og hepatitis. Venstres Karina Rohrberg Jessen understregede behov for at beskytte unge i nattelivet og kvitterede for forslaget som vi betragter som et seriøst bud på et problem som ingen andre forsøger at løse. Venstre havde en bekymring for, at forslaget ville kunne skabe en falsk tryghed for såvel de unge som deres forældre. Men da samtidig er vi opmærksomme på at forebyggelse ikke kan stå alene på dette alvorlige område – kommer vi i aften til at stemme for forslaget. For god ordens skyld skal jeg gøre opmærksom på, at Venstres medlemmer var fritstillet på denne sag. Jakob Hougaard og Socialdemokratiet støttede også forslaget og understregede behovet for mere viden og forebyggelse.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

mdma, stoffer, test af stoffer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *