Fri test af stoffer i nattelivet – Stop russisk roulette

Fri test af stoffer kan forhindre dødsfald og afværge en farlig kultur omkring stoffer. Jeg ønsker et København hvor vi rækker hånden ud og hjælper hinanden – også dem med en anden tilværelse end vores egen. Derfor skal vi også hjælpe dem med narkotikaforbrug. Ifølge Sundhedsstyrelsen finder de fleste dødsfald på baggrund af brug af narkotika sted i København. Ifølge Sundhedstyrelsen er den hyppigste dødsårsag (73% i de seneste tal fra 2014) blandt stofbrugere forgiftning. Netop derfor vil en indsats for at forebygge forgiftninger kunne gøre en forskel for at sænke antallet af narkotikadødsfald.

Ulovlig må ikke betyde, at vi lukker øjnene for problemerne. Derfor foreslår jeg, at der indføres fri test af stoffer i det danske natteliv. Når folk tager stoffer, spiller de ofte russisk roulette med deres helbred, da de ikke kender indholdet af deres ulovlige rusmidler.

Om få dage fejrer vi nytår over hele landet. Det er en aften, der slås stort op. Årets fest. Det skal være vildere og større end årets andre fester. Forventningerne er skruet op. Alkoholforbruget skrues op. Og vi ser også et større forbrug af narkotiske stoffer – ofte af folk der ikke er vant til at indtage dem. Om det er ulovligt, er ikke det første folk tænker på og heller ikke faren for deres eget liv.

Når folk i dag dør af stoffer, dør de af oftest af forgiftning. Det skyldes, at mange ikke kender koncentrationen af deres stoffer, eller hvad de er blandet op med. Sundhedsstyrelsens seneste tal viser, at op imod 90% af alle stofrelaterede dødsfald skyldes forgiftninger og overdosis.

Antallet af hospitalsindlæggelser på baggrund af forgiftning fra stofbrug er stigende og nåede i 2015 op på 2.484 – en stigning fra 1.243 i 2006. Mere end en tredjedel af indlæggelserne var unge under 25 år. Udenlandske erfaringer med offentligt tilgængelige test af stoffer viser færre sygehusindlæggelser og dødsfald. Mange unge kender ikke indholdet og koncentrationen af deres stoffer og kommer derfor galt afsted. Jeg mener, at der er behov for færre løftede pegefingre og mere information og vejledning.

Forbud forhindrer ikke, at nogle vælger at bruge stoffer – det viser statistikkerne tydeligt. Men uviljen til dialog gør det svært at give den rådgivning og hjælp der er brug for.

Derfor foreslår jeg at der oprettes nemt tilgængelige test af stoffer i nattelivet – i form af mobile laboratorier. Mobile laboratorier skal skabe et sikkert miljø, hvor alle kan komme og få testet deres stoffer af uddannet personale.
En stoftest vil afsløre eventuelle urenheder i stoffet, eller en uventet høj stofkoncentration. Viden som kan hjælpe stofbrugeren med at undgå forgiftning, potentielt livsvarige mén og redde deres liv. Således kan vi sikre, at de farligste stoffer bliver kasseret.

Stoftest vil gøre, at man også kan nå dem, der ikke kan styre deres forbrug længere. Rådgivere i laboratorierne vil på den måde få mulighed for at hjælpe folk ud af et eventuelt stofmisbrug. Som tidligere dækket i Politiken i forbindelse med årets Roskilde festival, opfordrer flere danske eksperter allerede til oprettelsen af stoftest. Vi kan ikke hjælpe nogen ud af et misbrug, hvis de allerede er døde.

Idéen stammer som sagt fra udlandet – andre europæiske byer som Amsterdam, Wien og Innsbruck har haft succes med stoftests. Lad os gøre brug af de gode erfaringer fra vores europæiske naboer og etablere stoftests i Danmark. For eksempelvis som forsøgsordning i vores storbyer som København, Odense og Aarhus – som er de tre kommuner i landet med det højeste antal stofrelaterede dødsfald i 2015.

Hver eneste indlæggelse ser jeg som et dødsfald, vi har undgået. Antallet af indlæggelser er stigende. Vi kan ikke blive ved med at være så heldige som vi har været. Lad os for en gangs skyld ikke vente med at handle, til der er lig på bordet.

Jeg håber, at vi med fri test af stoffer kan være med til at afværge en farlig kultur omkring stoffer, og sikre, at brugerne træffer oplyste valg i stedet for det hassardspil med deres eget helbred, der pt. foregår i nattelivet. Jeg ønsker alle en god og sikker nytårsaften.

Indlægget blev bragt i Politiken, den 29. december 2016 og TV2/Lorry fulgte op: Små laboratorier bør teste stoffer i nattelivet.

Efterlad en kommentar