Software skal beskyttes ophavsretligt – ikke af patenter

Illustration from website of The Digital Agenda. The EU's strategy to help digital technologies, including the internet, to deliver sustainable economic growth

Illustration from website of The Digital Agenda. The EU’s strategy to help digital technologies, including the internet, to deliver sustainable economic growth

(udkast til Radikale Venstre Resolution)

Tusind tak for alle bidrag! De fleste på http://tanker.karenmelchior.kinsta.cloud/software-skal-beskyttes-af-copyright-og-ikke-af-patenter/, men også mange via Twitter og Google+ – og en lang Skype samtale med min tålmodige bror. Flere kan måske indarbejdes, så kom gerne med kommentarer.

Resolutionstekst

Radikale Venstre vil arbejde for, at

1. søge den mest konkrete definition af et teknisk bidrag og inddragelse af en definition af begrebet “teknologi” ift. ”software”. Patentrettens beskyttelse bør begrænse alene til software, der tjener, som erstatning for en mekanisk eller elektromekanisk komponent;

2. sikre, at alternative udviklingskoncepter, særligt open source projekter hindres mindst muligt af patentlovgivning,

3. der på europæisk niveau foretages en uafhængig, videnskabelig evaluering af patentkontorers, og specifikt det europæiske patentkontors (EPO) praksis for at give patenter,

4. ændre praksis for tildeling af patenter, så tildelingen af patenter, der faktisk er softwarepatenter, og som derfor tildeles uden grundlag i hverken EU-lovgivningen eller den europæiske patentkonvention standses.

Begrundelse

Software er instruktioner for at løse et problem frem for en patenterbar teknologi. Definitionen af teknologi skal sikre, at software, forretningsmetoder og algoritmer ikke kan patenteres.

I europæisk og dansk ret er software beskyttet af den ophavsretlige lovgivning. EU’s softwaredirektiv, indarbejdet i den danske ophavsretslov, regulerer beskyttelsen af software. Den ophavsretlige beskyttelse er tilstrækkelig. Den europæiske patentkonvention anerkender forrang for ophavsretlig beskyttelse af software, derfor bør computerprogrammer være ekskluderet fra patentbeskyttelse.

Der er derfor ikke grundlag i europæisk lovgivning for at give softwarepatenter. Alligevel er der i praksis givet softwarepatenter ved det europæiske patentkontor, og nationalt bl.a. i Tyskland. Det betyder en uklar juridisk situation for softwareudviklere. Derfor er det nødvendigt at begrænse patenterbarheden til software til anvendelse i en konkret maskine f.eks. til en ABS bremse, og ikke generelt i computere.

Der er begrundet frygt for, at softwarepatenter vil føre til monopoler i softwareindustrien. Store softwarevirksomheder har ofte softwarepatentporteføljer, som handles med andre store virksomheder, hvilket små virksomheder ikke har mulighed for. Dette lukker for udvikling af ny software med brug af patenteret software, og medfører negative konsekvenser for SMV’er, innovation og arbejdsmarkedet.

Kategori: , ,

1 Comment

 1. Ole Tange den 22. august 2013 kl. 14:03

  Jeg prøvede at kommentere på http://tanker.karenmelchior.kinsta.cloud/software-skal-beskyttes-af-copyright-og-ikke-af-patenter/ men det virkede ikke.

  Til P7:

  Der er et massivt pres på at udvide det patenterbare område, fordi patenthaver har en økonomiske interesse i det. Derfor vil patentagenterne vil altid prøve at fortolke formuleringen til deres fordel. Der er derimod ikke noget (væsentligt) pres på at begrænse det patenterbare område, og derfor er det meget vigtig at formuleringen ikke kan skride.

  Jeg vil foreslå en definition af softwarepatenter som:

  Hvis et apparat, der ikke krænker et givent patent, tilføres software og nu krænker patentet, så er patentet et softwarepatent.

  Et apparet kan være en computer, en tablet, en smartphone, et smart-tv, et smart-køleskab, en smart-vaskemaskine eller andet apparat, der kan tilføres software.

  Det er en formulering, hvor der er mindre mulighed for misfortolkning.

  Tillader vi visse softwarepatenter (softwaren i ABS-bremsen f.eks) så bliver det meget svært at lave en klar skillelinje for hvilke softwarepatenter, der er i orden, og hvilke der ikke er. Dermed åbnes der op for at patentagenterne kan fortolke til deres fordel.

  Patentfortalerne vil sige: Jamen, hvorfor skal jeg ikke kunne få patent på en løsning, som er software, hvis jeg kan få på løsningen lavet som ren hardware?

  Til det har jeg 2 svar:

  – Måske skal du ikke kunne få patent på noget, som kunne laves som software.

  – Jeg har det OK med, at du kan få patent på hardwareløsningen, så længe du kun kan håndhæve den over for andre, det også laver løsningen i ren hardware.

Efterlad en kommentar