Sikker skolevej i lyskrydset Halfdansgade/Artillerivej

Fodgængerfelt
Det er ikke fair overfor vores børn, at vi ikke gør skolevejen så nem og så sikker som muligt – og for få penge er det allerede i dag muligt at gøre Artillerivej til en sikrere skolevej.

Når klokken nærmer sig 8 fyldes af børn alene eller med deres forældre, der krydser Artillerivej ved krydset ud for Halfdansgade for at komme over til Skolen på Islands Brygge.

Børn lærer fra de er små: “rød mand stop, grøn mand gå”, men på Artillerivej er der forskel på grønt og grønt eller rødt og rødt. Det grønne lys for gående til skolen er nemlig grønt i så kort tid, at voksne kun akkurat kan nå over til det andet fortov, mens de mindre børn ikke har en chance for at nå helt over.

Grønt og grønt eller rødt og rødt afhænger nemlig af situationen, hvis det skifter, mens du er ude på gaden skal du fortsætte, men er der allerede grønt, når du kommer hen til kantstenen, så bør du vente med at gå over til næste gang, det bliver grønt.

I 2008 blev det besluttet at give den daværende Radikale Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam lov til at etablere et lysreguleret vejkryds ved Artellerivej/Halfdansgade efter forældrene ved Skolen på Islands Brygge og institutionerne Artillerivej 71 A-D i mange år havde gjort opmærksom på, at de ligger på den “forkerte” side af Artillerivej i forhold til boligerne i bydelen. Læs Bryggebladet 7 okt 2008 (pdf).

Nu i 2017 er der ikke kommet flere biler på Artillerivej, men der er kommet mange flere børn! Efter det i foråret lykkedes den lokalt bosatte Radikale Gruppeformand Tommy Petersen at få afsat penge til at undersøge muligheden for et lysreguleret ved Axel Heides Gade, læs Bryggebladet 6. april 2017 (pdf), er der brug for at se på krydset Artillerivej/Halfdansgade.

Forældre fra skolen har de sidste par år forsøgt at få miljø- og teknikforvaltningen i tale om krydset Artillerivej/Halfdansgade: de har forsøgt at rette henvendelse til politiet, og de har forsøgt at få skolebestyrelsen til at tage spørgsmålet alvorligt, men uden at nogen brugte sommerferien på at gøre skolevejen sikrere for børnene.

Fra Radikale vil vi opfordre til, at vi giver skolebørnene to ting: et par sekunder mere og en skolepatrulje:

I de små 35 minutter om morgenen, hvor børnene ankommer til skolen inden klokken ringer ind kl. 0800, så skal der indstilles til mere end 9 sekunder til at komme fra det ene fortov til det andet.

Skolen på Islands Brygge og skolebestyrelse bør tage initiativ til at etablere en skolepatrulje, som kan gøre skolevejen mere sikker for skolens børn. Skolepatruljer oprettes i et samarbejde mellem skolen, politiet og kommunen: En lærer på skolen skal fungere som skolepatruljeinstruktør. Politiet har ansvar for at beslutte, hvor skolepatruljen kan stå, samt hvor mange elever, der skal stå skolepatrulje ad gangen. Politiet skal også afgøre, hvordan sikkerheden for skolepatruljens arbejdssted kan øges – fx ved at etablere fodgængerfelter. Kommunen skal derefter sørge for de vejtekniske foranstaltninger.

Kategori: ,

Efterlad en kommentar