Grønt lys for Radikales forslag om LGBT-politik for København

LGBT-flag
Stor sejr, at Radikale Venstre i aftes fik vedtaget udarbejdelse af koordinerende LGBT-politik for København. Vi skal samle de fragmenterede tilbud og holde øje med udviklingen. Priden er den årlige fest for kærlighed på Københavns gader. Vi fejrede kærligheden i lørdags. Op til Priden i lørdags spurgte en del: “Er det egentlig stadig brug for priden?” Ja! For uanset at de fleste LGBT+ personer har det bedre i Danmark end mange andre steder, så skal vi fastholde kampen for lige rettigheder og at kunne være den man er. Når unge LGBT’ere har 3 gange så mange selvmordstanker som deres jævnaldrende, når mange er bange for at gå hånd i hånd på gaden med den de elsker. SÅ er der brug for priden og derfor går vi med hvert år for os selv og for dem der ikke kan være her.

Men der er behov for handling, ikke kun fester, derfor er det også en stor stor sejr, at Radikale Venstre i København fik i aftes vedtaget at der skal udarbejdes en LGBT-politik for København. Den skal afdække og bygge ovenpå de eksisterende indsatser, samle og koordinere indsatserne og sikre en årlig opfølgning på levevilkårene for LGBT-personer. Forslaget fremlægges til politisk behandling senest medio november 2017.

Radikale Venstre ønsker politisk fokus med en LGBT-politik for at sikre, at LGBT-personer får lige så gode levevilkår som resten af københavnerne. Stor tak til Radikales Gruppeformand Tommy Petersen, der har arbejdet hårdt for at sikre denne sejr, fordi der er behov for en stærkere og bedre koordineret indsats, som tager højde for de forskellige udfordringer, som homoseksuelle, biseksuelle og transpersoner kan opleve. I dag er kommunens tilbud til LGBT-personer fragmenteret og ukoordineret, og der bliver ikke holdt øje med udviklingen i gruppens trivsel og levevilkår. Vi har i København en række politikker for andre minoritetsgrupper, men ikke en politik for LGBT-personer.

Gruppen af LGBT-personer trives generelt dårligere og har en dårligere sundhed end resten af befolkningen. Det ved vi blandt andet fra to rapporter, som Københavns Kommune har finansieret i 2009 om Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår og 2015 om LGBT-sundhed og en rapport om nydanske LGBT-personers levevilkår udarbejdet for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling i 2015.

Rapporterne viser altså med trist tydelighed, at der er behov for en samlet indsats med en LGBT-politik, der kan bidrage til en bedre trivsel for gruppen af LGBT-personer i København. Gruppen af LGBT-personer generelt adskiller sig negativt fra den øvrige befolkning i forhold til langvarig sydom, seksuel sundhed og stress og har et højere forbrug af alkohol, hash og cigaretter. Ligeledes er der blandt de forskellige grupper under LGBT-betegnelsen markante udfordringer i form af dårligere mentalt helbred, mindre kontakt til venner og familie og en større udbredelse af ensomhed og at være ufrivilligt alene. Dertil kommer, at LGBT-personer oftere bliver udsat for vold og trusler og har flere gener med angst, nervøsitet, uro, nedtrykthed og depression end resten af befolkningen. I forhold til resten af befolkningen har dobbelt så mange LGBT-personer haft selvmordstanker indenfor det seneste år og fire gange så mange har tidligere forsøgt selvmord.

Efterlad en kommentar