Rapport fra Parlamentet: Racisme-debat og Black Lives Matter

Sig det højt og tydeligt: “Black Lives Matter!”

I midten af juni vedtog Europa-Parlamentet en resolution, der utvetydigt erklærer “Black Lives Matter”. Mange gange indenfor de sidste par uger har jeg hørt ting som “Alle liv har betydning” og “Hvorfor er det relevant for os? Er det ikke kun et amerikansk problem?”. Vi har brug for at slå en ting fast: Racisme er ikke kun et amerikansk problem. Knapt hver tredje europæer med afrikansk herkomst har oplevet racisme på egen krop indenfor de sidste fem år. Derfor er kampen for lige rettigheder under sloganet Black Lives Matter også relevant i Europa. Det er vigtigt, at Europa-Parlamentet erklærer sin uforbeholdne støtte til minoriteters ret til ligeværd og lige rettigheder. For selvom Europa på mange måder er et progressivt kontinent, har vi stadig lang vej igen. Derfor var det vigtigt, at Europas folkevalgt med resolutionen sender et klart signal om, at vi erkender problemet og lover at sat handling bag tale. Bl.a. opfordrer resolutionen EU’s medlemslande til at øge mangfoldigheden i politistyrkerne og opfordrer EU-kommissionen til at tænke antiracistiske initiativer ind i den flerårige finansielle ramme (MFF).

Von Der Leyen: “I don’t know what it means to be black”

EU-kommissionens formand Ursula Von Der Leyen sagde i sin tale i parlamentet: “I don’t know what it means to be black”. Hun fortsatte “Awareness includes questioning privileges we may take for granted, which are anything but”. Det er ingen hemmelighed, at Von Der Leyen og jeg ikke er enige om alt. Men jeg synes hendes ord i plenarsalen ramte plet. Som jeg tidligere har skrevet her på siden, prøver jeg at være bevidst om, at mine oplevelser med dansk politi ikke nødvendigvis er lig minoriteters oplevelser med dansk politi. Som hvide – og særligt som hvide beslutningstagere – har vi et ansvar for at lytte til dem, som er ofre for diskrimination og racisme. Vi skal erkende vores privilegier.

En god – men langtfra den perfekte resolution

Jeg havde gerne set resolutionen gå længere, end den vi vedtog. Resolutionen burde have nævnt, at brugen af den knæle-position, der kvalte George Floyd, er i strid med grundlæggende menneskerettigheder. Resolutionen burde også have udtrykt bekymring for den øgede militarisering af politistyrker – særligt i USA, men samme tendens ses også i Europa. På samme måde kunne jeg have ønsket mig, at resolutionen forholdte sig til de udfordringer og den strukturelle vold, som sorte transkvinder står ansigt til ansigt med. Igen fordi det ikke kun er et amerikansk problem. Det er også et europæisk problem.

Politisk rød tråd fra Bruxelles til Borgen

Hjemme på Borgen har dygtige, radikale Samira Nawa netop udgivet det radikale bud på en national racisme-handlingsplan. Jeg håber at handlingsplanen ikke bare forbliver et forslag, men bliver til en reel national koordineret indsats mod racisme og diskrimination til inspiration for andre EU-lande. Vores indsats fra Bruxelles er kun slag i luften, hvis ikke medlemslandene har modet og viljen til at håndtere problemerne lokalt.

Herunder kan du se et uddrag af debatten om racisme:

 

YouTube video

Kategori:

Efterlad en kommentar