Pressemeddelelse: “Et stort skridt mod et mere frit og åbent internet”

Europa-Parlamentet forventes i denne uge at vedtage Retsudvalgets længeventede rapport om digitale tjenester. Rapporten er Retsudvalgets indspil til EU-Kommissionens stort anlagte lovpakke, the Digital Services Act, der potentielt kan genskrive internettet grundregler – ikke bare i Europa, men også globalt.

Koordinator for Renew Europe-gruppen i Retsudvalget, Karen Melchior (RV) ser frem til denne uges plenar, hvor frugten af mange måneders arbejde skal plukkes. Melchior, der også er skyggerapporteur for sin gruppe på rapporten, er tilfreds med kompromisset:

”Følger EU-Kommissionen Retsudvalgets anbefalinger, kan europæerne se frem til et mere frit og åbent internet. Rapporten vil sikre gennemsigtighed, ansvarlighed og respekt for europæiske forbrugeres rettigheder” fortæller Karen Melchior.

Melchior ser især kravet om, at platformene løbende skal evaluere deres indholdspolitik med EU og fremlægge gennemsigtighedsrapporter som en klar sejr for Radikale Venstre og Renew Europe.

”De store platforme har fået enorm magt over og indflydelse på vores demokrati, for en stor del af vores demokratiske samtale finder sted online. Derfor skal de store platforme stå til ansvar over for forbrugerne. Den nye lovgivning skal sikre gennemsigtighed med platformenes arbejdsgange og algoritmer. Den skal sikre, at platformene står til ansvar over for forbrugerne. Men vigtigst af alt, så skal lovgivningen sikre europæernes rettigheder på nettet: Rettigheder som ytringsfrihed og retten til at leve fri af diskrimination” fortæller Melchior.

Opmærksomhedsøkonomi for Digital Services

De sociale medieplatformes forretningsmodel bygger på at fastholde opmærksomhed, så for at indsamle data, der kan stilles til rådighed for annoncører. Den opmærksomheds- og dataøkonomi skal EU regulere og stille krav til, mener Melchior

”Vi skal regulere, hvordan de sociale medieplatforme påvirker vores samfund og demokrati. Jeg arbejder for, at der skal være åbenhed om hvem, der i sidste ende bruger dine data og hvordan platformene fungerer. Det er i EU, at vi kan regulere den globale techbranche. Vi skal lovgive for at sikre fri konkurrence, vores demokrati og vore grundlæggende rettigheder. Følger EU-Kommissionen anbefalingerne i Retsudvalgets rapport er vi et stort skridt nærmere et frit og åbent internet” siger Karen Melchior afslutningsvist.

– – – – – –

Rapportens hovedpunkter:

  • En europæisk enhed skal koordinere og monitorere implementeringen af den samlede lovpakke.
  • Løbende evaluering af platformenes indholdspolitik og deres risici for samfundet. Platformene skal i øvrigt fremlægge gennemsigtighedsrapporter to gange om året til den europæiske enhed med ansvar for implementering af DSA’en.
  • Uafhængig jurisdiktion: For ikke at overbelaste domstolene skal medlemslande stille juridiske instanser til rådighed til afgørelse af disputer om indhold på platforme. Platformene skal selv være med til at betale for disse retsinstanser.
  • For at sikre at små og mellemstore virksomheder ikke bliver overbebyrdet af lovgivningen lægger rapporten op til, at det klart defineres, hvad der udgør platforme med markant markedsstyrke og -andel.

– – – – – –

Baggrund:

Sidste gang EU vedtog lovgivning på området var i 2000 med E-handelsdirektivet. The Digital Services Act (på dansk: Retsakt om digitale tjenester) søger at harmonisere de enkelte medlemslandes fragmenterede tilgang til det 21. århundredes digitale evolution Med DSA’en forventes EU at få en samlet, holistisk tilgang til bl.a. online platforme, ytringsfrihed på nettet og jurisdiktion online.

EU-Kommissionen kommer med sit lov-udspil til DSA’en d. 2. december i år, dernæst begynder forhandlingerne mellem hhv. Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen.

– Europæisk lovgivning inden for området kan få global betydning. Facebook-boss, Mark Zuckerberg, har efterspurgt europæiske lederskab inden for platformsregulering og fortalt, at en europæisk standard kan blive den globale standard. (link)

Afstemningen om Retsudvalgets rapport i Europa-Parlamentet forløber således: Mandag eftermiddag fra klokken 17:00 til 22:00 debatterer Europa-Parlamentet de i alt seks rapporter om digitale tjenester og kunstig intelligens, som parlamentet skal tage stilling til i løbet af ugen. Tirsdag formiddag 09:15 stemmer parlamentet om ændringsforslag til rapporten. Resultatet af afstemningen offentliggøres klokken 13:00 tirsdag. Den endelige afstemning om rapporten finder sted tirsdag eftermiddag klokken 20:00. Resultatet kendes onsdag morgen klokken 09:00. Se også link plenar-dagsordenen herunder.

– – – – – –

Dokumentation:

  • Retsudvalgets rapport: Udkast til betænkning med henstillinger til Kommissionen om en retsakt om digitale tjenester: tilpasning af handels- og civilretlige regler til kommercielle enheder, der operer online (EN) – Link
  • EU-Kommissionen: the Digital Services ActLink
  • Oversigt over lovgivningsprocessen ifbm. the Digital Services Act – Link
  • Dagsorden for denne uges plenarforsamling Link
  • Europa-Parlamentets i Danmarks pressemeddelelse om the Digital Services Act – Link

[pressemeddelelse udsendt mandag d. 19. oktober]

Kategori: , ,

Efterlad en kommentar