Netneutralitet gennem klar europæisk lovgivning for forbrugerne og for innovation

seacom cableTDC leverer egne produkter gratis, mens forbrugerne må betale for konkurrenternes. Debatten om netneutralitet er nået til Danmark, hvor Forbrugerrådet har fået øje på TDC’s praksis. Læs Version2’s artikel for mere om TDC .

I EU forhandles Kommissionens telepakke lige nu, og der er strid om netop netneutralitet. Et neutralt internet med lige adgang for alle har været drivende for social og økonomisk innovation de sidste 20 år.

I Europa-Parlamentet sidder Radikale sammen med vores nederlandske søsterparti D66 i ALDE gruppen, som ofte er tungen på vægtskålen mellem de konservative og socialdemokraterne. D66’s Marietjee Schaake er gået i front for at sikre netneutralitet i Europa. Jeg håber det lykkes hende at lukke for undtagelserne og sikre netneutralitet ved lov i hele EU.Fordi Europa-Parlamentet har en historisk mulighed for at sikre forbrugere, vækst og innovation gennem klar og fremtidssikret europæisk lovgivning.

Regulering er nødvendig.

Indtil for nyligt regnede man med at konkurrence og åbenhed om vilkår i telebranchen ville være tilstrækkeligt til at sikre ligebehandling af data. Men nogle teleselskaberne blokerer eller forsinker bestemte former for data for at beskytte deres egen forretning. Det betyder, at internetudbyderen tjekker hvilke data du sender eller anmoder inden data bliver sendt videre. Det svarer til, at du betaler for at sende et brev som A-post, men posthuset åbner dit brev, finder det ikke er vigtigt og sender det videre som B-post. Eller som med TDC giver særlige vilkår for egne produkter, hvilket lukker markedet af for nye eller små aktører. Der er brug for et juridisk regelsæt, som holder teleselskaberne fast på, at alle data skal behandles lige for at sikre et fortsat neutralt og åbent internet – med fri og lige adgang. TDC’s seneste praksis viser behovet for klar lovgivning.

Teleselskaberne skal ikke være censurinstans eller politimænd. Teleselskaberne skal ikke udelukke tjenester, som underminerer deres forretningsmodel, forhindre opkald over nettet gennem f.eks. Skype for at fastholde dig som telekunde på fastnet eller mobilen eller give sit eget streamingselskab bedre betingelser end YouTube eller Netflix. Om 10 år hvis de store selskaber deler markedet op, hvordan får vi udviklet det næste Skype, SoundCloud eller Netflix?

De store spillere på markedet må ikke få lov til at misbruge deres magt over markedet. På europæisk plan har teleselskaberne med roaming afgifter kunne dele det europæiske marked op og modsat sig nedsættelse af priserne. Hvad er sandsynligheden for, at selskaberne nu vil opføre sig anderledes ærefuldt og sikre åben konkurrence og fair vilkår for nye aktører på markedet på dette område?

Fremtidssikre et frit og konkurrencedygtigt internet.

På et område, som udvikler sig så hurtigt som internettet er det nødvendigt med reelt fremtidssikret lovgivning. Forslaget fra Kommissionen indeholdt mulighed for at selskaber kan betale ekstra for en høj kvalitetsinternetforbindelse, de såkaldte Assured Quality Service provisions. Denne bestemmelse ser ud til at blive fjernet gennem Europa-Parlaments ændringer. Men forslaget giver stadig mulighed for, at selskaber kan give særlig hurtig forbindelse til gaming eller videostreaming. Men kan forbrugeren ikke bare skifte, hvis kvaliteten er for dårlig? Problemet er, at kun få forbrugere reelt vil være istand til at vurdere om deres data begrænses. Hvis de generes eller ændrer vaner hvor mange vil reelt skifte? Skal vi vælge teleselskab ud fra vores datavaner, svarende til at skifte EL-selskab når man køber en ny vaskemaskine eller komfur? Begge undtagelser giver mulighed for en bedre hastighed for de data, som teleselskaberne har udvalgt og alene et minimum for resten data. Minimum kan hurtigt blive substandard, men det vil være det eneste krav vi kan stille. Ville vi i dag acceptere hvad vi for 5 år siden betragtede som en god netforbindelse?

Sikre netneutralitet på hele det europæiske marked

Nederlandene og Slovenien har allerede sikret netneutralitet ved lov og nu skal vi sørge for at sikre netneutraliteten på hele det europæiske marked. Det kræver en klar europæisk lovgivning. Det handler om forbrugerbeskyttelse og det handler om beskyttelse af innovation for fremtiden. Et digitalt indre marked uden barrierer med solid infrastruktur og moderne regler har et økonomisk potentiale på 800 milliarder euro. Netneutralitet er en væsentlig forudsætning for at frigøre dette potentiale. Europa-Parlamentet har en historisk mulighed for at sikre vækst og innovation i Europa gennem netneutralitet.

Efterlad en kommentar