Skip to main content
Karen Melchior til Gruppemøde hos Renew europe.

Ny MEP ankommet til Europa-Parlamentet. De små og den store kabale

Karen Melchior til Gruppemøde hos Renew europe.

Ny MEP ankommet til Europa-Parlamentet først den store og de små kabaler.

Beklager, at der er gået så lang tid siden I har hørt fra mig sidst, men først var der et folketingsvalg, som skulle vindes og fejres. Pludselig blev jeg kastet i hvirvelvinden, som er at starte som ny parlamentariker, gå igang med at sætte eget kontor op, finde lejlighed, købe møbler og arrangere flytning af mine ting fra København.

Den store kabale om top-jobs udgør et kompromis mellem de politiske familier i Europa, selvom den liberale gruppe er meget stor i Danmark med Venstre og Radikale er den noget mindre i EU, hvor det er de Konservative der dominerer højrefløjen og Socialdemokraterne/socialisterne til venstre. Selvom de Grønne gik frem i Europa-Parlamentsvalget har de af historiske og valgtekniske årsager ikke nogen statsministerposter. Det betyder noget, når aftalen afgøres i Det Europæiske Råd, som består af premierminister og statsledere. Og den aftale, som indgåes ved Det Europæiske Råd har afledte effekter hele vejen ned i udvalgene i Parlamentet de små kabaler.

Udover det, som jeg beskriver her, er vi ved at etablere tværpolitiske interessegrupper, knytte netværk på kryds og tværs m.m. og jeg har holdt mine to første taler i plenarsalen.

Den lille kabale om parlamentets konstituering

Som ny  MEP ankommet til Europa-Parlament gik den første tid med den store og de små kabalers tegn.: De første uger i Bruxelles gik med at etablere os i vores politiske gruppe – Renew europe. – vi valgte formand, næstformænd og gik igang med at fordele udvalgsposter mellem de nye og gamle medlemmer.  I parlamentet gik forhandlingerne om udvalgsposter allerede i gang dagen efter Europa-Parlamentsvalget og afspejler gruppernes størrelse.

Hvert medlem har ret til at være fuldt medlem i et udvalg og suppleant i et udvalg. Jeg gik efter udvalg, som har ansvar for digitalt relevante emner og har indflydelse på lovgivning fremfor bare at mene noget. Jeg er overordentligt tilfreds med udfaldet. Jeg blev medlem i Retsudvalget og dertil koordinator for Renew europe. medlemmerne i udvalget. Jeg er også medlem i Udvalget for Kvinders Rettigheder og Ligestilling og dertil suppleant i Udvalget for Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse.

Som suppleant, kan man deltage fulgt ud i møderne og få mulighed for at deltage i lovgivningsarbejdet, men har ikke stemmeret. Koordinator-rollen er rigtig interessant, da jeg arbejder tæt sammen med vores politiske gruppes sekretariatet for udvalget om at få lagt vores politiske linje, forberede vores deltagelse i møderne og jeg er ansvarlig for at fordele opgaverne og sagerne mellem vores medlemmer. Vi har også møder på tværs af gruppen mellem alle koordinatorerne, desuden skal jeg forhandle med de øvrige politiske gruppers koordinatorere. Den rolle giver mig en rigtig god indkøring i hvordan parlamentet og vores egen politiske gruppe fungerer, samt i hvilke vigtige sager, som der er i alle udvalgene.

Den store kabale om top-jobs

Allerede efter en uge i Bruxelles gik turen mod Strasbourg, hvor plenarforsamlingerne som bekendt foregår. Jeg ville elske hvis vi kunne undgå dette rejseri hver eneste måned, men det er desværre ikke noget vi i Parlamentet selv kan bestemme. På dagsordenen var konstitueringen af parlamentet, som mest af alt drejede sig om valget af formanden for Europa-Parlamentet. Den afstemning lod vente på sig, da det afhang af hvordan kabalen om de øvrige topposter i EU faldt ud.

I kan nok huske dramaet om et ekstra europæisk råd søndag, som trak ud til mandag aften inden der kom en afgørelse. Såd et var med en dags forsinkelse, at vi vi tirsdag endelig afgive vores stemmer og efter to afstemninger fik den socialdemokratiske gruppes kandidat David Sassoli stemmer nok til et flertal. Og så var den første store europæiske post besat.

Besøg af Ursula van der Leyen til Renew europe. gruppemøde – forsøgte at løbe fra løfter givet på Rådsmødet.

Til gruppemødet fulgte vi op på kabalen om topposterne. Ursula von der Leyen besøgte de fleste grupper i parlamentet, hvor vi som medlemmer havde mulighed for at stille hende spørgsmål før Europa-Parlamentet samlet skulle godkende eller afvise hendes kandidatur i næste uge til anden plenarforsamling i Strasbourg.

Til vores gruppemøde imponerede Ursula von der Leyen ikke. Hun forsøgte, at smyge sig udenom den aftale, som det Europæiske Råd havde nået fremtil, hvor Margrethe Vestager skulle være ligestillet med socialisternes Trimmerman. Vigtigere på substansen var hun ikke klar på at stille krav til Polen og Ungarn om overholdelse af basale retsstatsprincipper eller at hæve Kommissionens ambitioner på klima.

Personlig og visionær tale fra van der Leyen i plenarsalen

I plenarsalen inden afstemningen holdt von der Leyen en både personlig og visionær tale på både fransk, tysk og engelsk. Man kan så være mere eller mindre enig i de enkelte punkter. Jeg ønsker fx. ikke at vi gør overholdelse af Schengen skal gøres afhængig af en ny aftale på asylområdet, og jeg vil holde et vågent øje på hvad hun kommer med af forslag på det digitale. Jeg stemte for Ursula von der Leyen og jeg glæder mig til at vi kan komme igang med arbejdet til efteråret, først på programmet er høring i Europa Parlamentet af hendes kommissærer.

August betyder sommerferie i Bruxelles, men også Radikale Venstre sommergruppemøde

Håber I har haft en god sommer, her i Bruxelles er Parlamentet først gået på ferie fra august, og vender først tilbage i september. Morten Helveg og jeg holder dog en pause i ferien den 13.-15. august når vi deltager i det Radikale sommergruppemøde og den 2. september går vi igang igen i parlamentet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *