Skip to main content

Løsningen på migrationskrisen er simpel: Erstat ulovlig migration med lovlig

Løsningen på migrationskrisen er simpel: Vi skal erstatte  ulovlig migration med lovlig migration

Ved at bringe migrationsstrømmene under kontrol kan vi sikre standse menneskesmuglerne og skibsnød på Middelhavet. En ambitiøs migrationspolitik for Europa vil indeholde og sikre tilbagesendelse af ulovligt indrejse migranter. Endelig vil det sikre bedre livsvilkår og velfærd for Europas befolkninger.

Kommentar bragt i Ræson den 4. august 2018 

Inger Støjberg og Mette Frederiksen har ret: Vi skal stoppe ulovlige migranter på deres vej til Europa. Mange af de mennesker, som søger asyl i Europa, er ikke flygtninge. De er migranter, som søger et bedre liv – behandlingen af dem som flygtninge er spild af ressourcer og hindrer en ordentlig modtagelse af reelle flygtninge.

Målet skal være at standse folks farlige rejser over Middelhavet med forhåbningen om at opholde sig ulovligt i EU. Det starter med at forhindre folk i at bruge deres familiers opsparing på at rejse ulovligt til Europa med menneskesmuglere gennem Sahara og over Middelhavet ved at fjerne incitamentet for at rejse ud i første omgang. 

Dette er også målet for Socialdemokratiet og Venstres udlændingepolitik. Desværre tilbyder  ingen af partierne løsninger på, hvordan vi får sat en stopper for migrantstrømmene. Støjberg forsøger gennem stadigt mere umenneskelig behandling at skræmme folk fra at søge til Danmark. Frederiksen finder på enten dystopiske forslag som lejre i Libyen eller verdensfjerne forslag som Marshall-planer for “Afrika”. 

Flertallet i dansk politik forventer nye resultater med mere af det samme – stadigt strengere stramninger for at løse hvad de sidste 20 års stramninger ikke har løst – dette svarer til Einsteins definition af idioti. Vi bliver i stedet nødt til at gribe problemstillingen helt anderledes an. 

Mennesket er i sin natur en migrant. Gennem hele vores historie har vi vandret for at søge grønnere græsgange – bogstaveligt talt for vores kvæg, geder og får men også i overført betydning. Migration er derfor ikke noget, som kan forhindres gennem højere mure og adskillelse af børn fra deres forældre.

Løsningen for at forhindre ulovlig migration er lovlig migration. Den ulovlige migration skal vi forhindre gennem en håndfast migrationspolitik i EU, hvor vi giver mulighed for, at mennesker – modsat i dag – kan ledes kontrolleret og legalt ind i Europa. Her er derfor fem forslag til EU’s migrationspolitik, som kan være et skridt på vejen til sådan en politik:

  1. En tilbagesendt ulovligt indrejst migrant udløser en arbejds- og opholdstilladelse

Mange lande er ikke interesserede i at forhindre folk i at migrere eller tage deres ulovligt indrejste migranter tilbage. Penge, som sendes hjem til de emigreredes familier, gør, at det ikke kan betale sig. Derfor skal lande som Marokko, Ghana eller Nigeria i stedet motiveres af, at modtagelse af en afvist asylansøger i Europa udløser en legal arbejds- og opholdstilladelse til en anden migrant.  Med sådanne aftaler vil migranterne effektivt blive sendt hjem efter ulovlig indrejse, og dermed fjernes deres incitament for tage med menneskesmuglerne over Middelhavet.

  1. Bevar relationerne, efter bistandskronerne er stoppet

Effektiviseringer og reformer af den danske økonomi er ikke nok. Den største bremseklods på Danmarks økonomiske motor er mangel på kvalificeret arbejdskraft. Vi skal derfor – i fællesskab med de øvrige EU-lande – åbne op for migration til Danmark fra ikke-EU-lande. 

Når nogle mindretal klarer sig bedre end andre, hvad kan forskellen så skyldes? Meget tyder på, at det afgørende er, hvad man kommer med i bagagen, og de relationer, som man har inden ankomsten. Indeholder bagagen traumatiske skader på krop og sjæl eller en uddannelse, der er klar til brug i Danmark? Det gør en forskel på, hvordan man klarer sig, når man kommer hertil. Ligesom det gør en kæmpemæssig forskel, om man allerede kender til arbejdspladsen gennem venner, og måske allerede kender til byen og dansk kultur gennem familie, som allerede er veletablerede i Danmark. Danmark har gennem bistand opbygget tætte relationer til lande som Nepal, Mozambique og Tanzania, men vi kapper forbindelsen, når den økonomiske udvikling går for godt. Imens er Portugal allerede i gang med at tiltrække arbejdsparate migranter fra bl.a. Nepal. Hvorfor bruger Danmark ikke relationerne gennem bistand til gavn for Danmark? Sådan at vi sikrer en vellykket udveksling af viden og mennesker til gavn for begge lande. Lige nu lader vi de andre løbe med frugterne fra de marker, som vi har plejet.

  1. EU skal tiltrække studerende fra resten af verden

Når vi taler om migranter og migrantstrømme, bliver vi nødt til indrømme, at der er forskel på, hvilke migranter vi ønsker at tiltrække. Vi vil gerne tiltrække de mest ambitiøse; uanset om det gælder hårdt arbejde eller kloge hoveder. Når vi har nogle af verdens bedste uddannelser i EU, så skal vi sikre bedre muligheder for, at unge kan rejse til EU for at studere frem for at tage til Singapore, UAE og Kina. Det vil fremme forskning og innovation til gavn for alle borgere og virksomheder i Europa. Derudover vil flere ikke-europæiske studerende øge det positive kendskab til Europa i resten af verden. Vi bliver færre og færre indbyggere i Europa, mens der bliver flere og flere i resten af verden. Derfor har vi behov for at øge vores indflydelse på verden omkring os – og det gør vi bedst gennem viden og uddannelse. 

  1. Vidensudveksling med universiteter og erhvervsuddannelser i ikke-vestlige lande

EU skal ikke kun uddanne unge fra andre dele af verden i Europa, men også i deres hjemlande. Derfor skal EU  bidrage til at opbygge bedre uddannelser i EU’s partnerlande. Det vil både sikre uddannede borgere med muligheder for bedre levevilkår lokalt, men det vil også give  ambitiøse borgere, som kan have lyst til at arbejde i EU eller skabe succesfulde virksomheder, der kan handle med EU. Det vil være med til at afhjælpe effekterne af den hjerneflugt, som øget migration kan medføre. Det vil også give bedre økonomiske levevilkår  lokalt og sikre, at migration ikke længere føles som den eneste mulighed for at få et godt liv. 

  1. Gode fremtidsudsigter som migrant i EU

Succesfulde migranter, som rejser til EU, skal kunne se en fremtid i Europa. Fremtidsperspektivet skal være længere end selve uddannelsen eller det første job. Vi skal sikre overgangene fra uddannelses- og opholdstilladelse til arbejde. Hvis man kommer hertil for at arbejde, skal vi fra de europæiske myndigheders side sikre den grundlæggende frihed, at man kan skifte job, hvis arbejdsvilkårene er urimelige. Sådan er det ikke som migrant i dag. I dag kan man ikke skifte job uden at ansøge om en ny tilladelse. Det gælder også, hvis man bliver tilbudt et nyt job – også hvis det er indenfor den samme virksomhed. Sagsbehandlingen tager normalt en måned og koster 3.280 kr. i gebyr. Sagsbehandlingsomkostningerne kan betyde, at man som migrant ikke har den grundlæggende frihed til ikke at være bundet til en bestemt arbejdsgiver og hans luner. Det vil mere fleksible opholdstilladelser kunne sikre. Gode fremtidsudsigter og forudsigelighed vil være med til, at mennesker vælger Danmark og EU til fremfor andre lande som Canada eller USA.

HVORDAN VIL DISSE forslag standse den ukontrollerede migranttilstrømning? Det vil de ved at bringe den under kontrol. Vi skal ikke acceptere menneskesmuglere, der undergraver vores grænser og er knyttet til ulovlige organisationer med forbindelse til våben- og narkosmugling. Når først vi oplever ulovlig trafik krydse vores grænser, så bliver det svært at kontrollere, hvem og hvad der kommer igennem. 

Sandheden er, at Europa har brug for migration. Problemet med den nuværende situation er ikke antallet af migranter, der kommer hertil, men at de kommer på en ukontrolleret facon, hvor medlemslandene ikke har mulighed for at regulere, hvor mange eller hvilke profiler af mennesker som ankommer. Det undergraver staternes mulighed for at sikre både Europas grænser og gode forhold på vores arbejdsmarked. Endelig fjerner det staternes mulighed for at sikre, at folk rejser ud igen, når de ikke længere har opholdsgrundlag. 

Kontrolleret migration betyder, at vi stiller krav til dem, som kommer til Europa. Det betyder, at vi ved, hvem der kommer, og på hvilket grundlag de opholder sig i Europa. Det betyder også, at vi nedbringer migrantstrømmene sådan, at vi i stedet kan tage imod de flygtninge, som har brug for beskyttelse mod krig eller personlig forfølgelse. 

Kontrolleret migration vil også betyde , at vi igen kan møde udlændinge på ligeværdige facon i den offentlige debat og på gaden. Fordi hvis de eneste udlændinge man hører om er fuskere og snyltere, ønsker man snart at behandle alle udlændinge derefter.

Kontrolleret migration vil sikre Europa mod stilstand og dårlige livsvilkår for unge som gamle, som en stadig ældre befolkning ellers stiller os i udsigt. Det vil sikre højere niveau på vores uddannelser. Det vil sikre landområder mod affolkning. Fordi vi kan ikke længere effektivisere os til bedre velfærd og økonomisk fremgang for alle i Europa. Der skal investeringer i mennesker og uddannelse til, men også en ambitiøs migrationspolitik for Europa.

demografi, ep2019, eu, migration, ræson

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *