Skip to main content

Hvordan bekæmper liberalister populisme?

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

Hvordan bekæmper liberalister populisme? Hvad er liberalt lederskab for Europa i 2019 og fremad? A liberal european leadership after 2019 var et to dages seminar arrangeret af svenske Centerpartiet og nederlandske D66 målsætningen var at samle de progressive kræfter indenfor ALDE.

Seminaret blev indledt med taler om liberalisme og oplæg om populisme ved den svenske journalist og forfatter Anna-Lena Lodenius, hvis seneste bog “Vi siger hvad du tænker” gennemgår højrefløjspopulismen i Europa, hvilket gav en god baggrund for hvad populisme er og gennemgående træk ved deres budskaber og partiorganisation. De præsenterer sig ofte som anti-elite, stemme for det tavse flertal og beskyttende for velfærd og traditioner selvom virkeligheden ofte er en anden. Desuden er deres ledelse præget af autoritative ledere eller en snæver ledelse uden inddragelse. Vi har ikke længere alene en rød-blå økonomisk politisk skala,men den komplementeres af hvad Lodenius beskrev som en Green/Global-Alternative-Libertarian vs Traditional-Authoritarian-Nationalist skala.

Formand for Centerpartiet, Michael Arthursson førte os tilbage i tiden til den liberale modstand mod Berlin muren, som både John F. Kennedy og Regan støttede blev revet ned. Amerikas præsident i 2016 blev valgt på at bygge en mur. Den udvikling tog kun små 50 år. Lang tid for et menneske, kort i historisk perspektiv. Forandring kan ske hurtigt.

“Three presidents, two walls. Two walls with different purposes, but with the same consequences: tearing families apart and creating division. With the time that has elapsed between the speeches we also see real changes in perspectives, not only of the presidents, but also in how politicians both in the US and Europe look upon the world and the possibilities of people to move across borders.

And all this in only some 50 years. 50 years may be a long time in a person’s lifetime, but in human history it is a blink of an eye. Change is fast. “

Arthursson understregede, at valget i 2019 bliver nødt at være et valg om værdier. Det virkelige valg står mellem liberale værdier og en nationalistisk blindgyde. Det er et spørgsmål om at være ledet af håb og tillid eller hjemsøgt af frygt og mistillid. Utroligt meget er på spil. Vi skal i 2019 vise vi borgerne i Europa tror på fremtiden. Tror på optimisme. Tror på mennesker. En liberal succes i 2019 er ikke kun en mulighed, men vores fælles ansvar at sikre.

Den bedste workshop under seminaret var med Mark Thiessen tidligere leder af digital kampagne for VVD, som gennemgik hvordan vi i politisk kommunikation skal være opmærksomme på, at alle er irrationelle, som handler på følelser før vi tænker tingene igennem, hvilket er bevist af Nobel prismodtager Kahnemann og beskrevet i bogen “Thinking, Fast and Slow” fra 2011.

LÆS “Thinking, Fast and Slow”! var hovedbudskabet fra Thiessen. Ellers var anbefalingerne til kommunikationen:

  • Find en opgave, som vælgerne kan relatere til, der skal løses
    • “Take back control”; “Drain the swamp”, “Make America great again”.
  • Brug folks eksisterende modvilje med at miste noget, som de har, til at støtte din politik.
  • Brug den allerede eksisterende opmærksomhed på bestemte emner.
  • Brug flere følelser, mindre fakta. Når du forklarer, så taber du debatten.
  • Find konkrete eksempler, som folk kan identificere sig med.
  • Skriv og tal et naturligt talesprog, som hvis det er til dine venner og familie.
  • Gentag. Gentag. Gentag.

Thiessen kom også ind på framing. Hans budskab var, at man ikke skulle acceptere præmissen fra modstandernes kritik, men gøre det kritiserede til en styrke fremfor at forsøge at gemme det væk i forklaringer. (når du forklarer, taber du)

Et eksempel fra VVDs kampagne var, at Mark Rutte, VVDs formand, blev kritiseret for ikke at tage de økonomiske problemer, som Nederlandene stod i efter den økonomiske krise, fordi han ofte ler og smiler. Fremfor at forsvare sig med hvor alvorligt han tog problemerne, så vendte VVD kritikken til noget positivt: Mark Rutte er optimist, derfor smiler han. Mark Rutte ser problemer og løser dem, fremfor at blive deprimeret og brokke sig. Han smiler og handler, mens de andre surmuler og bare brokker sig.

Vi sluttede søndag af med præsentationer fra Nowoczena fra Polen og Naša stranka fra Bosnien om deres succeser med at modstå populistiske regeringer.

Nowoczena anbefalede, at man handlede mere som en og med NGO’erne. Arrangerede underskriftindsamlinger og gik på gaden. Men også, at man ændrede sprogbrugen: fra drab på børn til retten til abort og kvinders rettigheder. Fra skolereform til skoledeform, da PiS-regeringen rullede 10 års succesfuld modernisering af de polske skoler på få måneder.

Læs også denne artikel i Guardian om hvordan Otpor! became a household name, and helped topple Slobodan Milošević https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/feb/07/populists-grassroots-campaigning-humour

Søndag havde Centerpartiets partileder Annie Lööf och MEP Fredrick Federley et debatindlæg i Aftonbladet, hvor de redegjorde for vigtigheden af at Europas liberale står sammen; og mens Sverigedemokraterne søger inspiration hos Orban i Ungarn, ser Centerpartiet mod D66 og VVD i Nederlandene og Radikale Venstre i Danmark.

“Det som byggt Europa starkt hotas nu inifrån. Europa hålls samman av mer än bara fjällkedjor, vallmofält och motorvägar. Vi hålls samman av frihetliga värden och en stark gemenskap som växt fram efter de bägge världskrigens slakt.

Värden om rättssäkerhet, öppenhet och medmänsklighet har varit kärnan i bygget av den Europeiska unionen. Dessa värderingar utmanas nu över hela kontinenten. Så även i Sverige.

Centerpartiet vill vara garanten för att Sverige fortsatt värnar dessa frihetliga idéer och för att Sverige fortsätter vara ett värderingsmässigt föredöme i Europa. Tillsammans med våra liberala partivänner kommer vi ta fasta på hur vi bäst bemöter nationalism och aggressiv populism och hur vi med liberala idéer kan bygga en kontinent som i stället fylls av framtidstro och optimism.

Du kan downloade studiet “A Toolbox Against Populism” sponsoreret af European Liberal Forum og udført i samarbejde mellem Friedrich Naumann Foundation for Freedom for FNF East and Southeast Europe (ESEE) and FNF European Transatlantic Dialogue (ETAD). Studiet opsummerer pointer fra en serie af ELF-FNF events om hvad populism er og hvilke værktøjer, som kan bruges mod populism.

Alexander Bjørn Jensen og Karen Melchior blev efter ansøgning til Centerpartiet udvalgt som deltagere på vegne af Radikale Venstre. Deltagere kom fra Nowoczena fra Polen, Naša stranka fra Bosnien, spanske Ciudadanos, Keskusta og Svensk Folk Parti fra Finland, Reform Party fra Estonien, men også nederlandske VVD var til stede, endelig  var arrangørerne D66 og Centerpartiet stærkt repræsenteret.

center partiet, D66, ELF event, europa politik, KarenEP, liberalisme, Radikale Venstre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *