Hvordan brevstemmer jeg? Ja du kan stemme personligt?

brevstemme 2007

Her fra Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning til hvordan du brevstemmer:

Sådan brevstemmer du helt konkret.
Når du møder op på et sted, hvor man kan brevstemme, vil der være en stemmemodtager til stede, som vil vejlede dig om, hvordan du brevstemmer. Når du har fremvist gyldig legitimation som for eksempel dit pas, kørekort eller det gule sygesikringsbevis, vil du få udleveret en stemmeseddel og en kuvert. Du vil derudover få udleveret et følgebrev, som du skal udfylde med dit navn, din fødselsdato og din bopælsadresse.

Du vil få anvist et sted, hvor du kan udfylde stemmesedlen uden at nogen kan se, hvad du stemmer.

Ved folketingsvalg udfyldes stemmesedlen ved, at du anfører navnet eller bogstavbetegnelsen for et parti/kandidatliste, der har kandidater opstillet i den storkreds (ved folketingsvalg), hvor du bor / er optaget på valglisten.

Når du ønsker at stemme på en bestemt kandidat, der er opstillet i den pågældende storkreds, kommune eller region, anfører du dernæst navnet på kandidaten på stemmesedlen.

Når du har udfyldt brevstemmesedlen, skal du lægge den i den lille farvede konvolut, som du vil få udleveret sammen med stemmesedlen.

Herefter skal du udfylde følgebrevet og underskrive det, mens stemmemodtageren ser på.

Endelig skal stemmemodtageren attestere følgebrevet, hvorved der skrives under på, at alt er gået rigtigt til. Stemmemodtageren lægger konvolutten med stemmesedlen samt følgebrev i en større yderkuvert, som stemmemodtageren lukker, mens du ser på. På yderkuverten angives dit navn, fødselsdato og bopæl.

Ja du kan stemme personligt – også når du brevstemmer
På det sted, hvor du afgiver din brevstemme, vil du kunne se en liste med de partier/kandidatlister, der er opstillet til det pågældende valg. Lidt tættere på valgdagen vil der også på brevstemmestederne være sat en liste op over kandidater, der stiller op til det givne valg. Ved folketingsvalg offentliggøres kandidatfortegnelserne ca. 8 dage før valgdagen.

Hvis du vil stemme personligt på en kandidat, før kandidatfortegnelserne er klar, skal du selv undersøge på partiernes/ kandidatlisternes hjemmeside eller andre steder, hvilke kandidater partierne/kandidatlisterne har tænkt sig at opstille. Du kan dog først være sikker på, hvilke kandidater der stiller op, når kandidatlisterne er godkendt og offentliggjort af myndighederne. Hvis du allerede har brevstemt, når kandidatlisterne offentliggøres, og på det tidspunkt finder ud af, at du gerne ville have stemt på et andet parti eller kandidat, kan du brevstemme igen.

Stemme i en storkreds, hvor du ikke bor?
Det kan du godt. Du skal bare være opmærksom på at du skal undersøge selv på forhånd undersøge, hvilke kandidater der stiller op i din storkreds.

Hvad sker der så?
Herefter er det stemmemodtageren ved brevstemmestedet, der sørger for at sende brevstemmen til din bopælskommune, så den kan indgå i optællingen af stemmer på valgdagen. Stemmemodtageren sender herefter yderkuverten med stemmesedlen og følgebrevet til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor du er optaget på valglisten.

Fortryder du?
Skifter du mening fordi du ikke har stemt på mig? Så kan du brevstemme igen. Det er altid den sidst afgivne brevstemme, der tæller med i optællingen af stemmer på valgdagen. Når du har brevstemt, kan du ikke stemme på valgdagen.

Kategori:

1 Comments

  1. Bjarne Petersen den 5. juni 2019 kl. 11:10

    Hvis man brevstemmer f.eks i Hanstholm, skriver navnet på partiet og et kandidatnavn, der ikke er opstillet i Brønshøj, hvor vi bor, er stemmerne så tabt, eller får partiet stemmen?

    Mvh.

    Hanne og Bjarne Petersen

Efterlad en kommentar