Skip to main content

Spidskandidat til Europa Parlamentet for Radikale

Jeg stiller op som spidskandidat til Europa Parlamentet ved det Radikale Venstres Landsmøde den 15. – 16. september 2018.

Jeg glæder mig til debatten med de Radikale medlemmer frem til landsmødet. Udfordringer og konkurrence er hvad gør os stærkere og skærper argumenterne, derfor er et kampvalg sundt ikke kun for partiet, men for alle kandidater.

Europa er nøglen til at vi kan forandre verden. Det har jeg set i mit arbejde gennem 10 år, som dansk diplomat. Dansk indflydelse vokser med Europa. Vi er stærkere sammen. Derfor tror jeg på Europa og aktiv inden for Europabevægelsen. Derfor stillede jeg op som kandidat første gang til Europaparlamentsvalget i 2014, har været aktiv indenfor EU-politikken internt i Radikale og fortsat som EP-kandidat igennem de sidste 5 år.

Regulere den digitale verden med digital forståelse
EU er nøglen til at regulere den digitale verden. Teknologien åbner og ændrer vores samfund. Vi skal sørge for, at den arbejder for os som borgere og for vores samfund. Jeg ser et stigende behov for regulering for at beskytte vores rettigheder som borgere og forbrugere samt vores muligheder for kreativitet og entreprenørskab. Udviklingen går hurtigt, derfor kan vi ikke tillade os at stå stille.

Regulering af den digitale verden skal være mere end at sætte strøm til gamle systemer og regler. Det skal ske med digital forståelse, ellers vil vi altid være bagud – og i værste fald skade innovationen og friheden i Europa. Forslag uden forståelse for internettet og digitaliseringens natur stemmes igennem for at beskytte gamle forretningsmodeller hos forlag, musik- og filmindustri, mens det frie internet og de små aktører lades i stikken.

Konkret har jeg været uenig med hvor Morten Helveg Petersen har lagt sig politisk i forhold til den digitale dagsorden i den sidste uge på “Copyright direktivet”, hvor jeg mener, at JURI-udvalgets kompromis ikke var godt nok, og IMCO-udvalget havde fundet en bedre balance. Et flertal af parlamentet sendte forslaget til fornyet behandling til september. Det var en fri afstemning i ALDE-gruppen og jeg havde foretrukket at ligge i gruppen af ALDE-MEP’er, der som Frederik Federley (Centerpartiet, Sverige), Kaja Kallas (Reformpartiet Estland), Marietje Schaake (D66, Nederlandene), Hans Van Ballen (VVD, Nederlandene) og Cecilia Wikström (Liberalerne, Sverige) stemte imod. Se afstemningsresultatet her.

Fremad med Europa – værdier og handling ikke kun ord
Vi skal fremad med Europa. Derfor bliver vi nødt til at se handling og ikke kun ord, mens folk dør i Middelhavet og lever på gaden i EU; mens skibe med skibbrudne sejler fra havn til havn i Middelhavet. Europa skal finde en løsning på den flygtningekrise, som vi har på vores dørtrin – og få medlemsstaterne til at leve op til deres aftaler.

Den stigende stigmatisering af flygtninge og migranter med slet skjulte racistiske undertoner er gift for demokratiske samfund. Vi skal stå sammen i Europa for at modstå de kræfter, der ønsker at skabe splid i Europas befolkninger for at svække vores demokratier og samfund.

Europa er en succes når vi holder fokus på at løse de store udfordringer for vores kontinent. Men i disse år ser vi topmøde efter topmøde med ord på ord uden handling. EU er bygget på demokratiske værdier for at sikre fred og stabilitet. Det er lykkedes.

I dag svigter vi de værdier, når Ungarn og Polen undergraver deres domstole og deres borgeres rettigheder. EU-støtte og adgang til det indre marked skal hænge sammen med at leve op til de demokratiske værdier – det skal vi gøre klart. Vi skal koble respekten for vores demokratiske fundament i Europa med den økonomiske støtte fra EU: Lande får kun økonomisk støtte, hvis de har respekt for de demokratiske værdier.

Comments (2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *