Skip to main content

Danmark er mere end storbyerne

I went chasing the sunrise in beautiful Denmark, just after harvest. I started shooting stars, and this was one of the last shots, before packing out the camera gear, driving home to get some sleep. Photo by: Jacob Surland, www.caughtinpixels.com
I went chasing the sunrise in beautiful Denmark, just after harvest. I started shooting stars, and this was one of the last shots, before packing out the camera gear, driving home to get some sleep. Photo by: Jacob Surland, www.caughtinpixels.com

Hovedstæder har det med kun at tænke nationalt. Regionalt er man meget bedre til at tænke internationalt. Hvis jeg skal flytte, så kan København, London, Paris, Berlin eller Hamborg føles lige langt væk… og så stor og fantastisk er København heller ikke.

Udkantsdanmark taler man tit om. Der er store problemer med at få Danmark til at hænge bedre sammen. Men sjovt som man fra København tænker udkant soom noget der ligger langt fra Hovedstaden, som om den var verdens navle.

Jeg holder meget af København og har boet der i mange år, men der er også andre steder man kan bo og arbejde. Da jeg boede i London var det primært folk fra andre steder end København, som var taget til Storbritannien for at tage deres uddannelse. Vigtigt vi begynder at se lidt længere end København. Vi bor og lever i Europa, og Danmark er mere end storbyerne.

Jeg kan anbefale at læse dagens kronik Drop karikaturen af Danmark vest for København i Information af Charlotte Helt Brunsgaard (disclaimer: Charlotte er tidligere kommunalkandidat for Radikale, men jeg kender hende ikke og vidste det ikke før jeg googlede hende)

“Jeg har boet i Varde og Vilnius, i København, Chicago og Aarhus. Nu har jeg slået mig ned i Aabenraa. Her er faktisk ret fedt!” skriver hun positivt.

Hvad der fik mig til tasterne var primært:

“Men der er selvfølgelig en anden vej, nemlig at vi forholder os aktivt til strukturerne. At planloven og boligbeskatningen bliver bragt i spil. At vi får skabt tidssvarende digital infrastruktur i hele landet og en spredning af uddannelser og statslige styrelser og funktioner.

Det er symptomatisk, at vi nedbringer transporttiden mellem Ålborg og København, før vi lægger skinner ud i Europa, og at statens pulje til kultur i hele landet er mindre end driftsbudgettet til en middelstor kommuneskole. Og at snart sagt halvdelen af de midler bruges i hovedstaden.”

Abenraa, Charlotte Helt Brunsgaard, danmark, information, regional politik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *