Gode uddannelser for alle – fælles ansvar

School Den (Jane Bain)

School Den (Jane Bain)


Sidste torsdag deltog jeg i en paneldebat på Hellebjerg Idrætsefterskole arrangeret af en af skolens egne elever. Vi kom vidt omkring emner som boligskatter, EU og “café-penge.” Spørgelysten og engagementet fra salen var overvældende og jeg gik derfra med højt humør og et smil.

Når elever ikke kan læse og regne, skal vi som samfund ikke skyde skylden på en enkelt faggruppe, men finde en løsning i fællesskab.

Radikale Venstre tror på uddannelse og altid har haft stor respekt for lærergerningen. Jeg blev citeret i Horsens Folkeblad for at lærerne ikke har gjort deres job ordentligt, som det stod at læse i er min pointe, at det er ikke i orden, hvis eleverne forlader folkeskolen med manglende fagkundskaber. Det kan ingen af os leve med. Lærerne og eleverne skal have rammerne til at lærerne kan gøre deres arbejde og eleverne kan lære.

Dér skal vi som samfund ikke skyde skylden på en enkelt faggruppe, men i stedet i fællesskab finde en løsning, så vi sikrer, at alle elever lærer så meget de kan. Det gælder politikere, lærere, forældre og ikke at forglemme de unge, der også skal høres – det er trods alt deres liv det handler om. Fordi hvis folkeskolen har problemer, så har vi alle et problem. Vi skal sikre, at alle børn og unge får den uddannelse de ønsker og at det er kvalitetsuddannelser, så vi får et samfund, hvor vores unge kan blive fuldgyldige borgere og får forudsætningerne til at vælge den rette ungdomsuddannelse for dem og så de på sigt kan tage de jobs Danmark skal leve af i fremtiden.

Radikale Venstre har altid sat næring før tæring. Vi må og skal sikre det økonomiske frirum, som er selve forudsætningen for vores velfærdssamfund. Her spiller uddannelse en kernerolle. Vi har sat os den udfordring at skabe mere og bedre læring med de begrænsede midler vi nu engang har, når vi samtidig gerne vil have et velfungerende sundhedsvæsen, ældrepleje og en god trafikal infrastruktur i hele landet. Uddannelse indtager den særrolle, at med et fokus på gode uddannelser kan vi være med til ikke kun at have en høj velfærd, men sikre at vi fremover kan få råd til en høj velfærd.

Vi skal sikre god uddannelse i by og på land.
Alle børn skal uanset baggrund sikres de samme muligheder. Én ungdomsuddannelse skal ikke anses for mere “fin” end en anden uddannelse, vi har brug for læger, tømrer, pædagoger, 3D printere og job vi ikke har opfundet endnu. Det vigtigste er, at alle unge kan finde deres helt egen hylde, hvor de kan arbejde med det de nu engang ønsker og er gode til. Det skal sikres gennem en ordentlig studievejledning, så vi mindsker studieskift. Det første valg skal gerne være det bedste valg.

Vi respekterer at dannelse og livslykke også findes uden for det ordinære uddannelsessystem og at livet kan tage mange veje, men Radikale Venstre har altid ment, at det enkelte menneske har det bedst med at være økonomisk uafhængig, men samtidig at vi sammen skal hjælpe de, der af den ene eller anden grund får brug for det, men kun som en midlertidig løsning.

Med globaliseringen og den teknologiske udvikling ved vi ikke hvad vi skal af i fremtiden.
Vi har ikke før stået over for en så ukendt fremtid, men vi kommer ikke udenom et behov for gode uddannelser og uddannelser, der skaber selvstændige mennesker, der kan navigere i en verden, hvor intet er givet og eneste sikre er, at næsten alt forandres. Det er ikke nok at styrke fagligheden i fag som matematik og dansk. Vi skal styrke flerfaglighed, leg og kreativitet. Vi skal sikre undervisning i sprogfag som arabisk og kinesisk, som åbner os op til verden.

Det eneste vi ved med sikkerhed om fremtiden er, at den kommer og det betyder vi må være forberedte. Som med den kommende storm findes der dem der bygger læhegn, mens andre bygger vindmøller. Jeg ved godt hvad jeg mener Danmark skal bygge sin velstand på.

Efterlad en kommentar