De europæiske visioner i Radikale Venstre i 2016

Dialogforum for Europapolitik startede nytårsstævnet 2016 et par timer før tid med oplæg fra Jens Rohde, det nye medlem af Europaparlamentet for Radikale, men mangeårigt medlem af Europaparlamentet for Venstre. Det var velbesøgt, og flere gange blev der hentet ekstra stole fra de andre lokaler, så der blev plads til alle. Hvilket tyder godt på lysten til at engagere sig i det europæiske på trods eller måske netop på grund af nej’et den 3. december.

Med udgangspunkt i netop afstemningen gav Jens Rohde en temperaturmåling på det europæiske samarbejde. For så vidt angår den 3. december, så er det svært at forestille sig en pludselige varme følelser for øget dansk deltagelse i EU samarbejdet når politikerne havde talt EU ned i mange år. Det kan der ikke rettes op på i løbet af 14 dage inden en afstemning.  Generelt om EU er der et behov for at medlemslandene tør mere, hvis man bare ser på euroen som eksempel, så tvivler medlemslandene på euroens styrke og fortsatte eksistens. På en måde, som der er aldrig tvivl om dollarens eller yen’en. Hvorfor tør medlemsstaterne ikke træde i karakter og udstede eurobonds for at sikre den euro, som de selv har sat i verden? Om flygtningeproblematikken er der et behov for et fælles regelsæt og fordeling, men igen  ingen tør tage debatten. Når der sker krænkelser af grundlæggende rettigheder i den førte politik i de  europæiske lande, så have instrumenter, der kan få landene til at respektere de grundlæggende rettigheder, som vi alle har underskrevet.

Hvad vi skal med det europæiske samarbejde? Forslag kom i en jævn strøm fra deltagerne på mødet og Rohde skrev han forslagene op på tavlen under og over en streg. Hvorfor blev klart, da han til sidst tegnede et træ og fortalte, at de der var skrevet under stregen var rødderne og derfor EU’s grundideer, mens det der stod over var træets blade og dermed praktisk politikområder.

Hvordan vi kan arbejde bedre med EU? Vi skal snakke mere om EU i hverdagen og tale mere om det europæiske samarbejde, også turde nævne decentralisering og føderalisering som løsningsmodeller.  Man kunne overveje at invitere Guy Verhofstadt lederen af ALDE (den gruppe Radikale Venstre og Venstre er del af i Europa-Parlamentet) til Danmark for at holde et oplæg f.eks. til Folkemødet. Vi skal også udfordre de andre partier, når deres politik og holdning til EU ikke hænger sammen, f.eks. udfordre Enhedslisten på hvordan de vil sikre et fælles europæisk asylsamarbejde uden EU. Som et af de få partier, der er enstemmigt positive over for et europæisk samarbejde gennem EU, så bør vi bruge dette til at markere os kraftigere. Også forslag om, at bruge EU og det europæiske mere aktivt i det Radikale arbejde i Folketinget: afholde forespørgselsdebat om EU i Folketinget og  huske at få stillet spørgsmål til ministre om EU-sager. Men Lotte Rod understregede, at der er begrænset hvor stor gennemslagskraft det vil give i medierne og derigennem til danskerne. Der er f.eks. allerede forespørgselsdebatter og spørgsmål til ministre om EU, men de kommer tydeligvis ikke godt nok ud.

Lotte Rod beskrev også hvordan folketingsgruppen med MEP’erne havde diskuteret nej’et i december på vintergruppemødet i starten af januar. Med nejet i baghovedet og et muligt sammenbrud af det europæiske samarbejde, så var vigtigheden af at gøre EU tydelig i al politik blevet klart for dem. Det er vigtigt at komme ud med budskabet ikke kun hvert 5 år eller ved afstemningerne. Folketingsmedlemmer var motiveret til at stille (endnu mere) op til turneer på gymnasier om EU og andre måder, hvor budskabet kan trænge igennem.

Dialogforum for Europapolitik vil følge op på januarmødet med møder rundt i landet, hvis du kunne tænke dig at være med til at arrangere et af møderne, deltage eller bare høre mere, så hiv fat i dit lokale medlem.

Medlemmerne af Dialogforum for Europapolitik (kræver log-in) er for Bornholm Birger Nissen, for Fyn Finn Hartvig Nielsen, for Sjælland Kim Elmose, for Nordjylland Michael Portefee Lex, for Vestjylland: Marianne Tøttrup, for Sydjylland Henrik Tim Drewniak, for Københavns Omegn: Gert Bukkjær, for Nordsjælland Peer Tidemand-Petersson og for København Thomas Elkjaer, Klaus Frandsen samt Karen Melchior.

IMG_5362

Kategori: ,

Efterlad en kommentar