EU har absolut ingen kompetence indenfor familielovgivning.

School Den (Jane Bain)

School Den (Jane Bain)

EU har absolut ingen kompetence indenfor familielovgivning. Derved ingen kompetence i forhold til ægteskabslovgivning – så de politikere som har brugt ægteskabs-argumentet i denne (meget forvirrende) valgkamp….det giver ingen mening at bringe det på banen.

Hvis det bliver ja i morgen, betyder det så at alle de andre EU-lande, som har accepteret retsakterne, skal acceptere ægteskabet som et juridisk bindende forhold? Kan et dansk gift homoseksuelt ægtepar få samme juridiske status i f.eks. Rumænien som et heteroseksuelt ægtepar?

Svaret er…måske.

Men en ting er sikkert: resultatet i morgen er fuldstændig ligegyldig ang. denne problemstilling. Så et ja eller nej ændrer ikke noget.

Sagen er, at den fri bevægelighed også gælder juriske papirer, så du i princippet kan flytte fra et EU land til et andet uden at du mister dine rettigheder. DOG…undviger mange EU lande denne frie bevægelighed i forhold til ægteskab mellem to af samme køn. Det er noget skidt noget, og EU kommissionen har gang på gang på gang lovet at tage sagen op med medlemslandene. Vi, som LGBTI NGO her i Brussels, minder EU kommissionen om dette juridiske limbo, som mange LGBTI familier kan komme ud i. Her er en lille film fra 2011 (!) som fortæller mere om problemstillingen: https://vimeo.com/23847001.

Se også detektor fra 2. december: http://www.dr.dk/nyheder/politik/eu15/faktatjek-danmark-kan-stadig-gaa-forrest-paa-lgbt-omraadet – FAKTATJEK: Danmark kan stadig gå forrest på LGBT-området

Kategori: , ,

2 Comments

 1. Peter Makholm den 3. december 2015 kl. 8:41

  Bliver du ikke lige modsagt af Statsministeriets websted om de 22 tilvalg? http://3december.dk/retsomraader/boern-og-familie/

  Der er nævnt 5 forordniger jeg i høj grad opfatter som familielovgivning, 4 af den er blandt de 22 retsakter vi skal tilvælge og en af dem vælger vi fra. Interessant nok er begrundelsen til at vælge den femte retsakt fra: “Retsakten vil ikke blive valgt til, fordi et tilvalg efter aftalepartiernes opfattelse kan føre til, at en skilsmissesag, der behandles i Danmark, skal afgøres efter udenlandsk ret. ”

  Det illustrerere også ganske godt hvorfor jeg er skeptisk over for blankochecken: Efter aftalepartiernes mening er der EU-forordninger der bevirker at sager behandlet i Danmark skal afgøres efter udenlandsk ret. Det vil sige at dit afsluttende faktatjek alene er baseret på hvilke tilvalg vi gør os og om Folketinget i fremtiden altid foretager de rigtige tilvalg.

  • karen den 6. december 2015 kl. 21:04

   Kære Peter,
   Nej, de 5 forordninger handler om at få medlemsstaternes familieret til at kunne fungere sammen, ikke om at lave dem om.
   bh Karen

Efterlad en kommentar