Skip to main content

Ekstra kontrol med Muslimske Friskoler

Der er behov for et godt tilsyn med friskoler, da uddannelse er et vigtigt element i børns opvækst, og danner grundlag for, at de kan blive en del af samfundet og kende mere til Danmark og verden.

TV2’s dokumentar Moskeer bag sløret medførte en debat vedr. tilsyn med friskoler og særligt muslimske friskoler. Det har medført udtalelser fra Socialdemokratiet om, at de ønsker skærpet tilsyn og Dansk Folkeparti, der siger, det sagde vi også i går. Se f.eks. denne artikel fra Ekstrabladet om “S vil holde bedre øje med muslimske friskoler”.

Jeg er imod, at man har et særligt eftersyn rettet mod skoler alene ,fordi de hører til en bestemt religion. Hvis der er påvist problemer på en skole eller med en gruppe af skoler, som fører tilsyn med hinanden, så skal det efterforskes. Fordi der enten er udtrykt bekymring eller påvist reelle problemer. Ikke på grund den religion, som skolen er tilknyttet.

Hvis man alene har tilsyn med friskoler fordi de er muslimske, så stempler man alle muslimske friskoler som dårlige, alene fordi de er muslimske. Der er stor forskel på muslimske friskoler. Man skal ikke generalisere, at alle muslimske friskoler har problemer, fordi der er én eller to muslimske friskoler, der ikke kører deres skole ordentligt.

Jeppe Mikkelsen var i sin tid i Folketinget ordfører for fri- og efterskoler. Jeppe har derfor stor viden om finansiering, regulering og kontrol med friskoler. Jeg inddrog ham i en debat jeg havde på Twitter med Thomas Medom. Jeppe uddybede debatten med følgende pointer:

Frihed har grænser – også for friskoler, men alene det, at en skole er religiøs er ikke en grænse i sig selv. Der er behov for at være mere specifik i sin kritik og kontrol med friskolerne end bare at henvise til religion.

Friskolerne er et kreativt laboratorium, som vi aldrig kan kopiere i folkeskolen. Det vil være godt at sætte folkeskolen mere fri, men den kan ikke erstatte friskolerne.

Afskaffer vi støtten til friskoler, så bliver friskolerne for eliten – ikke for bredden. Ville da være trist. Hvis man tværtimod satte støtten op, ville flere elever fra lavindkomstfamilier have samme muligheder som højindkomstfamilierne. Derfor ville man undgå, at friskolerne blev til ghettoskoler, som nogen frygter.

friskoler, islam, jeppe mikkelsen, thomas medom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *