Danske Handicaporganisationer Aarhus spørger folketingskandidaterne

Kære Karen Melchior
Handicap fylder ufattelig lidt i valgkampen. Det vil vi gerne rette op på i Danske Handicaporganisationer Aarhus.
Der er brug for politisk handling, hvis det skal lykkes at skabe et samfund, hvor mennesker med handicap har de samme muligheder som andre.
Vi ved faktisk alt for lidt om, hvad du og de andre folketingskandidater, som vi har mulighed for at stemme på den 18. maj, mener om dette emne. Derfor håber vi, at du kan finde nogle minutter til at besvare spørgsmålene nedenfor.
På forhånd tak og fortsat god valgkamp!
Mange hilsner
Finn Amby
Formand for DH Aarhus

1. Danmark har ratificeret FN’s handicapkonvention, som indeholder helt centrale principper og rettigheder for mennesker med handicap.

Jeg går ind for, at handicapkonventionen skal skrives ind i dansk lovgivning, og man øger støtten til oplysning om klagemulighederne når konventionens krav til lige adgang ikke bliver overholdt i kommunerne.

2. Går du ind for, at der på landsplan skal formuleres en langsigtet handicappolitik med konkrete mål og angivelse af økonomiske ressourcer?

Ja, vigtigt at fastsætte mål også på det sociale område og for rettigheder. Blandt andet derfor, at regeringen fastsatte sociale 2020 mål.

3. Går du ind for, at folketinget skal vedtage et generelt forbud mod diskrimination på grund af handicap?

Ja. Alle skal have lige muligheder for at kunne og opnå mest muligt i deres liv.

4. Hvordan vi du arbejde for, at kommunerne overholder serviceloven?

Vi bør øge støtten til personer med handicap, så de ikke står alene mod kommunerne. En specifik ombudsmand på serviceloven kunne overvejes. Desuden skal man måske se på om kommunerne ikke er for små til at tage sig af servicelovens område.

5. Kan du støtte Dansk Arbejdsgiverforenings forslag om, at de sociale ydelser skal sættes ned for at få flere i arbejde?

Nej og nej det skal heller ikke gælde førtidspension.

Efterlad en kommentar