Danmark vil fortsat vedtage dansk arveret og familieret – også efter et ja

Father and Son by Petras Gagilas

Father and Son
by Petras Gagilas

Det er forkert når Folkebevægelsen mod EU og Enhedslisten peger på, at EU ved et ja den 3. december får kompetence til at bestemme over arveret og skilsmissesager.

Inden for det familieretlige område må EU alene regulere de processuelle regler for forhold, der går på tværs af grænserne. Men EU lovgiver ikke om de materielle regler. Det betyder at EU ikke kan bestemme, hvordan en sag skal afgøres, men fx hvor sagen skal afgøres.

EU kan altså lave fælles regler for kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i grænseoverskridende familiesager, men har ikke kompetence til at lave lovharmonisering på det materielle indhold. Det betyder, at EU ikke kan lave fælles regler for, hvornår man kan blive skilt, eller hvem der har ret til at arve.
Reglerne gælder alene i grænseoverskridende konflikter.

Enhedslisten har også gentagne gange påstået, at EU ́s retlige samarbejde truer mangfoldigheden i Danmark. Det er forkert. Faktisk er der en række EU-love, der gælder i Danmark, der sikrer fx homoseksuelle mod at blive diskrimineret på baggrund af deres seksualitet.

At EU beskytter mangfoldigheden følger klart af Lissabon-traktaten (art. 10 og 19) og EU’s Charter for Grundlæggende rettigheder (art. 21).

Forpersonen for LGBT Danmark, Søren Laursen, påpeger til EU-Siden, at det er vigtigt, at Danmark er med til at skubbe resten af Europa i den rigtige retning, og at EU rent faktisk har været med til, at rykke lande som Litauen i den rigtige retning.

Eksempel nummer 8 fra Tænketanken EUROPAnotat med 13 eksempler på, at nej-siden forsøger at skræmme eller bevidst vildleder vælgerne.

*******

Opdatering med flere oplysninger.

EU har absolut ingen kompetence indenfor familielovgivning. Derved ingen kompetence i forhold til ægteskabslovgivning – så de politikere som har brugt ægteskabs-argumentet i denne (meget forvirrende) valgkamp….det giver ingen mening at bringe det på banen.

Hvis det bliver ja i morgen, betyder det så at alle de andre EU-lande, som har accepteret retsakterne, skal acceptere ægteskabet som et juridisk bindende forhold? Kan et dansk gift homoseksuelt ægtepar få samme juridiske status i f.eks. Rumænien som et heteroseksuelt ægtepar?

Svaret er…måske.

Men en ting er sikkert: resultatet i morgen er fuldstændig ligegyldig ang. denne problemstilling. Så et ja eller nej ændrer ikke noget.

Sagen er, at den fri bevægelighed også gælder juriske papirer, så du i princippet kan flytte fra et EU land til et andet uden at du mister dine rettigheder. DOG…undviger mange EU lande denne frie bevægelighed i forhold til ægteskab mellem to af samme køn. Det er noget skidt noget, og EU kommissionen har gang på gang på gang lovet at tage sagen op med medlemslandene. Vi, som LGBTI NGO her i Brussels, minder EU kommissionen om dette juridiske limbo, som mange LGBTI familier kan komme ud i. Her er en lille film fra 2011 (!) som fortæller mere om problemstillingen: https://vimeo.com/23847001.

Kategori: , ,

Efterlad en kommentar