Brev til Kommissionen om pandemirisikodækning for SMV’er i Europa

Jeg har sammen med kollegaer fra Europa Parlamentet skrevet et brev til Kommissionen. I brevet udtrykker vi vores bekymring om, at forsikringsselskaberne har ikke tilpasset sig de nye omstændigheder. Da ejere af små og mellemstore virksomheder står over for en reduceret eller slet ingen dækning som følge af covid-19-pandemien. I denne forbindelse spørger vi til hvorvidt Kommissionen vil opfordre forsikringssektoren til, at handle ud over den blotte gennemførelse af eksisterende kontrakter, og hvilke foranstaltninger Kommissionen agter at træffe for at sikre bedre styring og bedre dækning af pandemirisiko for SMV’er.

Kommissionen har svaret at de, siden pandemien, har prøvet at finde balance mellem at yde den størst mulige støtte til virksomheder og husholdninger, samtidig med at de vil beskytte forsikringssektorens finansielle soliditet. Sideløbende med at Kommissionen fortsat vurderer, om der bør foreslås nye kortsigtede foranstaltninger, vil Kommissionen også undersøge mulighederne for en koordineret indsats på EU-plan om at skabe bedre former for styring og dækning af fremtidige pandemirisici.

Du kan læse hele vores brev her og Kommissionens svar her!

Kategori:

Efterlad en kommentar