Brev til EU Kommissionen vedrørende vaccinenationskort for borgere i EU:

For næsten et år siden har jeg sammen med kollegaer fra Europa Parlamentet underskrevet et brev til Kommissionen. I brevet har vi bedt EU Kommissionen redegøre for deres hensigt om at udvikle et fælles vaccinationskort for borgere i EU senest i 2021. Kommissionen har svaret, at de på daværende tidspunkt foretog en gennemførlighedsundersøgelse vedrørende udvikling af et fælles vaccinationskort for EU-borgere, og at de har fremlagt et forslag om at oprette et system med digitale grønne certifikater, der ikke blot omfatter vaccinationscertifikater, men også testresultater og restitutionscertifikater.

Du kan læse vores brev her og Kommissionens svar her

Kategori:

Efterlad en kommentar