Brev til Kommisær Dali om vold mod kvinder og piger under COVID-19

Jeg har skrevet under på et brev til Kommisær Dali, som er kommisær for ligestilling i Kommissionen. Brevet handler om vigtigheden af forbyggelsen af vold mod kvinder og piger, særligt i denne krisetid. Som følge af COVD-19 pandemien har mange medlemslande måtte indføre karantæner, udgangsforbud og andre restriktioner på samfundet. Som utilsigtet konsekvens heraf, ser vi en markant øgning af vold mod kvinder og piger. Derfor underskrev jeg et brev, som opfordrer Kommissionen til at sikre, at medlemsstaterne gennemfører foranstaltninger til forebyggelse af vold mod kvinder. Dertil kommer, at der skal garanteres kontinuitet i vigtige tjenester, der tilbyder beskyttelse mod vold i hjemmet.

I 2021 har Kommissionen erklæret, at der vil komme lovforslag om forbyggelse af både vold mod kvinder og hadefuld tale, som inkluderer hadske ytringer baseret på en persons køn. I brevet opfordrer vi til, at den nye EU protokol om vold mod kvinder under krisetider også bliver inkluderet i lovgivningen.

Du kan læse hele brevet her.

 

Kategori:

Efterlad en kommentar