Brev til Kommissionen om nedrivning og inddragning af EU-finansierede bistandsprojekter på Vestbredden

Jeg har sammen med kollegaer fra Europa Parlament skrevet et brev til Kommissionen. I brevet spørger vi til “hvilke konkrete foranstaltninger har Kommissionen truffet for at sikre en finansiel kompensation fra Israel for udgifterne til de nedrevne eller beslaglagte EU-finansierede bistandsprojekter, herunder en eventuel reduktion af et tilsvarende beløb i den bilaterale støtte mellem EU og Israel?” og “Hvad er EU’s røde linjer med hensyn til de israelske aktiviteter i de ovennævnte prioriterede områder, som kan bringe muligheden for en tostatsløsning i fare?”

Kommissionen skriver i deres svar at de har “gentagne gange mindet Israel om, at det skal opfylde sine forpligtelser i henhold til folkeretten over for den palæstinensiske befolkning på Vestbredden, herunder i område C og Østjerusalem” og at “Israel er desuden ved en række lejligheder blevet anmodet om at tilbagelevere eller kompensere for EU-finansierede aktiver, der er blevet konfiskeret, demonteret eller nedrevet. Indtil videre er 114 EU-finansierede strukturer blevet berørt af de israelske foranstaltninger i 2020.”

 

Du kan læse hele vores brev her og Kommissionens svar her.

Kategori:

Efterlad en kommentar