Børnepenge, fri bevægelighed og lidt om alt det EU jazz

byggeplads metro kgn nytorv

Basis for EU er den frie bevægelighed, ikke kun for investeringer og varer, men også for personer. Heldigvis har EU øje for at beskytte os som borgere når vi rejser ud og arbejder. Det europæiske fællesskab handler om at vi skaber rettigheder for de europæiske borgere, ikke om land A eller B har nettofordele ved deres EU medlemskab.

Men tilbage til detaljerne, der er system og regler når man arbejder i flere lande og får ydelser fra flere lande. DanRevision, et tysk revisionsfirma, som arbejder på dansk og med spørgsmål som dækker både Danmark og Tyskland har et fint eksempel fra grænseregionen på spørgsmålet om børnepenge og EU-reglerne:

“En dansk arbejdstager er ansat hos en tysk arbejdsgiver i Flensborg. Familien bor i Padborg og faderen kører dagligt på arbejde i Tyskland. Han har to børn (5 år og 20 år (studerer)). Han afleverer en indkomstskatteerklæring i Tyskland og ansøger om ubegrænset skattepligt. Hans kone arbejder i Danmark hos en dansk arbejdsgiver. Danmark skal som bopælsland udbetale børnepengene og betaler for det yngste barn årligt omregnet 1.828,66 EUR. For den 20 årige studerende får familien ingen børnepenge, da grænsen går ved 18 år.

Tyskland er som arbejdsgiverland for faderen efterfølgende ansvarlig og udbetaler differencen mellem danske og tyske børnepenge. For den 5 årige ville Tyskland årligt betale 2.208 EUR og da der i Danmark kun blev udbetalt 1.828,66 EUR, er der en difference på 379,34 EUR som udbetales af Tyskland . For den 20 årige ville Tyskland også udbetale 2.208,00 EUR, og da der i Danmark ikke bliver udbetalt børnepenge for dette barn, lyder den samlede difference for begge børn på 2.587,34 EUR.” Roman Guscharzek, DanRevision Gruppe, november 2013

I eksemplet arbejder faderen i Tyskland, og betaler skat i Tyskland, derfor får han også ret til at yderlser for sine to børn, selvom de bor i Danmark. Til gengæld er der aftaler mellem de danske og de tyske myndigheder, som sikrer at landene ikke kommer til at betale ydelser for samme behov to gange. Hvis faderen betaler skat i Tyskland bør Tyskland også betale en del af de ydelser, som familien modtager, svarende til hvad man i Tyskland betaler. Som den polske udenrigsminister Radek Sikorski spurgte i januar: ‘If Britain gets our taxpayers, shouldn’t it also pay their benefits?’

 

 

 

Når folk og Ekstrabladet peger på, at metroen bygges af folk, som kun får 64 kr i timen, i følge LO, så giver jeg LO fuldstændigt ret i kritikken af at tillade uorganiseret arbejdskraft hos det offentligt ejede Metro-selskab.

Med en tidligere LO-formand (Hans Jensen ) og 3 folkevalgte inkl. fra SF (Klaus Mygind) i bestyrelsen for Metroselskabet, med så skulle man tro at de kunne holde styr på tingene, eller sørge for at spørge sig for.  Hvad for de ellers deres penge for? Metroselskabet forklarer sig med, at de følger en af Finansministeriet udarbejdet en skabelon til brug for byggeriet for … den tidligere metro for mere end 10 år siden nu.

Jeg må slå fast, at det altså ikke er EU’s skyld, når regeringen og København begår fejl som her til udbud og kontrakter for metroen. Der er masser af muligheder indenfor EU til at sørge for ordentlige forhold og sociale klausuler – også ift. inkludering af lokal arbejdskraft. Vi er dog tit for krejleragtige og går efter det absolut billigste. Offentlige kontrakter skal ikke bruges til social politik, men ligesom jeg selv ønsker at være en ansvarlig forbruger så ønsker jeg at min stat og min kommune er det.

Indsatsen mod snyd, bedrag og misbrug af børnepenge til at trykke folks løn skal intensiveres. Vi kan og må ikke acceptere at folk udnyttes i Danmark af kriminielle og svindlere, når de arbejder i Danmark. Moderne slaveri må og skal ikke accepteres men tages alvorligt af politi og myndigheder.

Arbejdstagerne som er på det danske arbejdsmarked skal vejledes af fagbevægelsen og gerne blive/ være medlemmer. Fagbevægelsen skal samarbejde med sine europæiske kollegaer. Politiet og offentlige myndigheder lige så. Endelig skal arbejdsgiverne også være deres ansvar bevist og holde øje med om der arbejdes til overenskomst.

Udnyttelse af arbejdere i Danmark og Europa er ikke et problem, som kan løses af grænsebomme, diskrimination og protektionisme, men mere samarbejde.

jazz hands

Fordi EU ikke kun skal være tørt… billede lavet af Ben Rollman, xadrian, Flickr

Efterlad en kommentar