Sådan brevstemmer du til EP-valget

brevstemme Karen Melchior EP valg

Eksempel: Hvis du vil brevstemme på mig, så kommer din stemmeseddel til at se sådan her ud.

 

hvis du brevstemmer, så slipper du for de lange lister, men til gengæld skal du kunne huske navnet.

hvis du brevstemmer, så slipper du for de lange lister, men til gengæld skal du kunne huske navnet.

Kan du ikke komme til dit valgsted på valgdagen? Hvis det er praktisk for dig at stemme inden valget, kan du stemme med en såkaldt brevstemme.  At brevstemme betyder ikke – som man måske kunne tro – at du bare kan sende et brev til rådhuset og skrive, at du stemmer på den-og-den. Man brevstemmer i kontrollerede omgivelser, normalt i Borgerservice, og man skal udfylde nogle særlige papirer og stemmesedler.

Der kan brevstemmes frem til 23. maj 2014.

* Man kan stemme i alle kommuner og ikke kun i den kommune, man bor i.

* Man skal medbringe legitimation – for eksempel kørekort, pas eller sygesikring.

* Hvis man bor eller er i udlandet, kan man stemme på den danske ambassade eller det danske konsulat i det pågældende land.

Som jeg har skrevet om tidligere her på bloggen, så kan danske statsborgere, der bor i et andet EU-land, stemme til valget i Danmark. De skal søge Københavns Kommune om at blive optaget på valglisten, og ansøgningen skal være fremme inden den 22. april.  Så søg allerede nu!

Stemmer man i udlandet, skal brevstemmen være i Danmark hos den relevante kommune før valget søndag 25. maj klokken 9. Så stem mindst en eller to uger inden valgdagen, sådan at ambassader og konsulater kan nå at få din stemme frem.

Til Europa-Parlamentsvalg skal du udfylde:

  • en stemmeseddel til Europa-Parlament-valget med blå kuvert
  • et følgebrev

Du skal selv skrive navnet på kandidaten (jeg vil forslå Karen Melchior) eller partiet/listen (Radikale Venstre) på stemmesedlen.

Til folkeafstemninger (Patentdomstolen) skal du udfylde:

  • en hvid stemmeseddel til folkeafstemningen med rød kuvert
  • et følgebrev

Hvis du vil vide mere om mig gennem mine blog posts, på LinkedIn, Twitter og Facebook. Hvis du vil spørge mig om noget, så kontakt mig bare. Endelig er jeg er på vej med en kalender her på siden, hvor du kan se hvor og hvornår du kan møde mig.

Kategori:

Efterlad en kommentar