Borgerdialog om EU i København med Kathrine Alexandrowiz, Ulla Tørnæs og Anders Vistisen

(c) Amanda Thomsen

(c) Amanda Thomsen

Jeg skal i eftermiddag deltage i et  borgerdialogmøde arrangeret af Europa-Paralamentets kontor i Danmark, hvor vi under styring af Niels Krause Kjær skal diskutere: 1: Demokrati & deltagelse 2: EU i verden og 3: De fire friheder.

Det foregår som led i EU institutionernes forsøg på at inddrage befolkningerne i en debat om Europa, hvor man havde valgt 2013 som borgernes år og vi 2o14 står overfor parlamentsvalg og en ny kommisison.

Mange taler meget om dialog og samtale. Få gør noget, som rækker ud over taler, konferencer for særligt indbudte og akademiske overvejelser. Barosso har, som en svanesang, forsøgt sig med en ny fortælling om Europa. Ærgerligt, at han ikke havde gjort mere fremfor at tale om det i sin sidste tid på posten.

Hvordan kan man tro, at man kan nå frem til én vision eller fortælling om Europa. Mit Europa er meget anderledes end Kathrine Alexandrowiz’ Europa. Det er meget anderledes end Ulla Tørnæs. Mit Europa er også meget anderledes end Anders Vistisens Europa. Hvorfor skulle resten af Europas befolkninger være anderledes end mig og de tre nævnte? Vi lever i det samme land og i det samme Europa, men vi ønsker noget andet.

Tilgengæld er jeg enig med mange kollegaer i ALDE-gruppen fra andre EU-lande.

Jeg ønsker, at vi investerer i fremtiden og ikke i fortiden, det vil sige at vi holder op med at pløje milliarder ned i landbruget hvert år men ikke investerer i digitale højhastighedsnet og sørger for at fjerne barrierer på det digitale indre marked.

Jeg ønsker mere mobilitet i Europa ikke mindre. Vi skal holde fast i grundprincipperne fra Rom-traktaten i 1958 om ligebehandling af alle EU-borgere uanset deres nationalitet. Medlemslandene skal koordinere deres sociale sikringsordninger, sådan at vi kan rejse frit uden at miste vores rettigheder fordi vi har arbejdet et par år i udlandet. Det er det som ligger til grund for 1971 forordningen og 2004 forordningen om medlemslandenes koordination.

Hvis man vil sikre at børnepenge bruges i landet, så lav om på systemet for støtte til børnefamilier begynd ikke at gøre forskel på EU-borgere. Det vil være mere retfærdigt og progressivt at se på at nedsætte moms på børnetøj og -sko, bleer og babymad, eller at støtte pladser i daginstitutioner mere. Og det kan ikke tages ud af landet, men bruges her og i henhold til dansk prisniveau.

Derudover mener jeg, at beslutninger skal træffes tættest på borgerne. Ikke i et elfenbenstårn hverken i Bruxelles eller på Christiansborg. Derfor skal hverken EU eller Christiansborg diktere kædeansvar ude i kommunerne. Det skal politikerene lokalt tage ansvar for og vælgerne skal holde dem op på deres ansvar, både i hverdagen og ved valgene.

Endeligt ønsker jeg et stærkt retssystem hvor vi beskytter minoriteters rettigheder mod majoriteten. Det kræver stærke internationale regler og stærke domstole. Der er behov for at holde øje med de nationale og europæiske politikere. Både når man ønsker at forbyde tobaksreklamer hen over hovedet på Tyskland og når man ønsker at fratage en tysk arbejder på Danfoss hans ret til børnepenge fordi han har boet syd for grænsen og ikke nord.

Se der er mange fortællinger om Europa og der er mange visioner for hvilket Europa vi ønsker. Vi kan ikke nøjes med en fortælling, og hvis vi kunne var det fordi vi ikke var visionære nok.

Både Martin Luther King og Nelson Mandela startede ikke ud som populære politikere, men var stærkt kritiseret. For at ændre verden må man have mod til at fortælle om sine visioner – ikke blot søge kompris og enighed.

Så lyt til vores visioner. Vælg en vision, som passer til dig. Og stem. Ellers lader du de andre bestemme.

logocombi_pos_da_640px

*****

Opsummering fra Europahuset om Borgerdialog II fra den 18-03-2014

“Omkring 90 mennesker udgjorde et engageret og spørgelystent publikum, da der mandag d. 17. marts blev afholdt Borgerdialog på Center for Ledelse i København. De fire kandidater til Europa-Parlamentet Ulla Tørnæs (V), Anders Vistisen (DF), Karen Melchior (RV) og Kathrine Alexandrowitz (S) fik lov at svare på spørgsmål inden for mange forskellige emner, lige fra demokratisk deltagelse til den fri bevægelighed og EU som international aktør.

…”

Kategori:

Efterlad en kommentar