Edward Snowden skal have beskyttelse og ophold udenfor Rusland

2014-03-10 18.00.10

Edward Snowden har siddet i Rusland på midlertidigt asyl siden sommeren 2013. Der er ingen tvivl om, at Snowden har medvirket til afsløringer af massiv overvågning af vores alles færden på internettet, som er i modstrid med gældende nationale og europæiske rettigheder, og der er ikke nogen tvivl om vigtigheden af disse afsløringer.

Snowden bør ikke sidde fanget i et Rusland, som de seneste år på alle måder har arbejdet mod demokratiske principper og ytringsfrihed – både internt og internationalt. Danmark bør finde en løsning på at give Snowden sikkert ophold udenfor Rusland, ligesom de andre europæiske lande bør arbejde på at finde en løsning hvor Snowden kan komme ud af Rusland.

Peter Kofoed dansk journalist m.m. har startet en underskriftsindsamling til at opfordre danske MF’ere til at støtte beslutningsforslaget, som Uffe Elbæk allerede i sidste måned skulle have taget de første skridt til at fremsætte, om politisk asyl til Edward Snowden.

Jeg har ikke kunnet finde beslutningsforslaget nogetsteds, hvilket gør det lidt svært at tage stilling til selve beslutningsforslaget. Men jeg støtter, at vi skal finde en løsning sådan at Snowden ikke længere skal sidde fanget i Rusland, og derfor skriver jeg under på Peter Kofods underskriftindsamling, uanset at der er juridiske og praktiske udfordringer med at give Snowden asyl.

Det er i overensstemmelse med min holdning til afstemningen i Europa-Parlamentet den 12. marts. Europa-Parlamentet stemte den 12. marts, som led i en større rapport vedr. NSA’s masseovervågning, om et ændringsforslag hvorved de opfordrede USA og EU’s medlemslande til at droppe kriminelle anklager mod Snowden, give ham flygtning status eller international beskyttelses i erkendelse af hans status som en whistleblower. Takket være VoteWatch.EU, kan du se hvad de enkelte medlemmer af Europa-Parlamentet stemte til det ændringsforslag.

Flere gange er jeg blevet spurgt om min holdning til asyl til Snowden og hvordan jeg ville have stemt. Jeg ville have stemt for forslaget. I øvrigt på linje med ALDE gruppen, Jens Rohde (Venstre) og Anne E. Jensen (Venstre) stemte imod forslaget og gruppens linje. Medlemmerne i Europa-Parlamentet sidder i grupper lidt som i partierne i Folketinget, men bredere. da der er større politiske forskelle mellem EP-medlemmerne på tværs af Europa og fordi kravene til gruppestørrelse er større end til partierne hjemme i Danmark. ALDE er den gruppe, som Radikale – og dermed jeg – forventer at sidde i, hvis vi får Radikal repræsentation i Europa-Parlamenet til maj.

Efterretningstjenester ikke har for vane at overholde loven, men deres dårlige vaner bør ikke bare accepteres. Vi accepter vores efterretningstjenesters aflytning og overvågning af os, fordi vi forventer, at der er tilstrækkelig politisk kontrol med tjenesternes arbejde til at sikre vores rettigheder.

Snowden har udleveret fortrolige dokumenter til journalister. Dokumenter, som har afsløret massiv og vilkårlig overvågning. Både af amerikanske og særligt af ikke-amerikanske borgere i modstrid med gældende retsstatsprincipper og menneskerettigheder.

Det er sikkert i modstrid med den kontrakt, som han underskrev med en underleverandør til den amerikanske sikkerhedstjeneste (NSA). Der kan være situationer, hvor det er nødvendigt at oplyse offentligheden om ulovligheder selv i modstrid med ens kontrakt og løfter om fortrolighed ved ansættelsen. Det er derfor, at man taler om whistleblowere og vedtager ordninger for at beskytte dem.

Det er usikkert hvordan Snowden vil blive behandlet hvis han udvises til USA for retsforfølgning. Men der er risiko for dels at han kan idømmes dødstraf og blive udsat for samme behandling, som Chelsea Manning blev udsat for inden hun blev idømt 35 års fængsel. Dette kan tale for, at han opfylder de sædvanlige betingelser for at blive givet asyl.

Hvordan Snowden efter gældende lov skal kunne sikres beskyttelse i Danmark eller endda ansøge om asyl kan jeg ikke umiddelbart se, men hvis man kan have ordninger som friby for forfattere netværket, så bør man også kunne finde en løsning for Snowden om lovligt ophold i Danmark, som ikke nødvendigvis følger de gældende regler for politisk asyl. Hvis det lykkes Snowden at søge om asyl, bør hans ansøgning om asyl bør behandles korrekt af de danske myndigheder, som også Human Rights Watch har opfordret alle lande til, da han søgte om asyl i Rusland i juli 2013.

5 Comments

 1. Peter Kofod den 20. marts 2014 kl. 22:10

  Kære Karen

  Tusind tak for både din underskrift og ikke mindst dit konstruktive indlæg. Stor respekt! Håber virkelig at en masse af dine partifæller læser med… og finder rygradden frem.

  Tak! og held og lykke med valget!

 2. Steg Five den 26. marts 2014 kl. 13:35

  Godt indlæg Karen. Rart at høre en politiker udtale sig om emnet, og tage stilling!!!

  Jeg har skrevet et indlæg, som er relevant ifht dine tanker, hele Snowden-sagen, men nok mest af alt, politikernes manglende engagement!!

  “Snowden-sagen er blot en af mange, hvor stør­ste­delen af poli­ti­kerne und­la­der at svare og argu­men­tere sag­ligt, og hvor medi­erne i øvrigt for­hol­der sig tan­ke­væk­kende pas­sivt. Det er ble­vet nor­men, at poli­ti­kerne er vore ophø­jede ledere, som kan sige og gøre hvad de vil, uan­set hvad de bli­ver spurgt om, og uden over­ho­ve­det at vise inter­esse for, hvad befolk­nin­gen mener, og hvilke grund­sten demo­kra­tiet hvi­ler på.”

  Læse hele indlægget her: http://www.denfri.dk/2014/03/hvis-i-ikke-holder-op-med-at-lyve-holder-jeg-op-med-at-stemme/#.UzLH0Me61JX

Efterlad en kommentar