Skip to main content

Flere kvinder skal ind i tech-branchen!

Kvinder i Tech

Vi står midt i den største omvæltning af det globale arbejdsmarked siden opfindelsen af dampmaskinen – Digitaliseringen. Men digitaliseringen flugter langtfra altid med vores idealer om ligestilling mellem kønnene. I tech-branchen er kvinder et sjældent syn og dårligt behandlet, ligesom at piger og kvinder er disproportionalt udsat for chikane på nettet. I en verden, hvor vi i stigende grad lægger vores liv i hænder på teknologi, er det dødsensvigtigt, at kønnene er ligeligt repræsenteret i brancher, der udvikler teknologien. 

Chikane på studiet og på jobbet

Det går den rigtige vej, men det går alt for langsomt. Selvom flere og flere kvinder får plads ved hæve-sænke-bordene i danske tech-firmaer, går udviklingen alt for langsomt. Kun 20 % af den danske tech-branche består af kvinder. Og tallet har ikke udviklet sig nævneværdigt indenfor de sidste par år. I sidste uge berettede flere modige kvinder om, at de udover at være i mindretal hele deres professionelle liv, også skal finde sig i tilnærmelser og sexisme fra medstuderende og kolleger i IT-branchen. En rapport udarbejdet af KVINFO viser bl.a. at 37,7% af kvindelige IT-studerende og 44,5% af kvinder på arbejdsmarkedet er blevet krænket.

Internetkultur

I mine øjne kommer det af et større, dybereliggende problem. Store dele af internettet er desværre fortsat lukket land, hvis du som kvinde ønsker, at stå ved dit køn og samtidig i øvrigt insisterer på at blive behandlet med respekt. Hver syvende europæiske kvinde har oplevet chikane, stalking eller trusler online. Herhjemme viste afsløringen af de såkaldte Silkeborg-mapper og lignende, hvor unge danske kvinders private billeder gik på tur i lukkede Facebook-grupper, at det her i høj grad også er et dansk problem.

Repræsentation betyder noget

Vi skal have vendt skuden hurtigst muligt. For det første fordi IT-branchen har brug for kompetente kvinder. Start-ups med kvinder i front har langt sværere ved at skaffe penge til trods for, at en undersøgelse af konsulentfirmaet BCG i 2018 viste, at de typisk er bedre forretninger end deres mandlige modparter. Vi risikerer, at gå glip af endnu en generation kompetente kvinder, hvis ikke vi ændrer kulturen omgående. Vi skal opdrage vores sønner til at omgås kvinder med respekt – online såvel som offline. Og vi skal lære vores døtre, at de er lige så dygtige til teknologi og kodning, som drengene i klassen. Initiativet DigiPippi er godt på vej.

Vi er nødt til at få flere kvinder ind i tech-branchen for bedre at kunne forebygge chikane af kvinder på nettet. For problematikken bider sig selv i halen: Hvis der kun er én kvindelig kollega er det svært at gøre op med “Tech Bro”-kulturen; og så bliver hun nok ikke særligt længe. Hvis ikke dem, der udvikler teknologierne kender til  den chikane, kvinder og minoriteter som deres teknologi muliggør, bliver vi aldrig problemerne kvit. Allerede nu har vi set eksempler på konsekvenserne, når teknologi bliver udviklet uden øje for menneskers mangfoldighed. Mørke ansigter genkendes ikke af teknologi til ansigtsgenkendelse og kvindekroppe regnes ikke med i udvikling af f.eks. airbags til biler, fordi udviklerne hovedsageligt er – you guessed it – hvide mænd. 

Lige for loven – Lige for teknologien

Vi har i Europa et ansvar for at give generationerne efter os de bedste muligheder for at lykkedes, uanset om man er dreng eller pige. Derfor har vi også et ansvar for at komme problemerne i tech-branchen til livs. En stadigt voksende del af vores tilværelse beror på teknologi, og derfor skal vi have alle med. Vi er alle lige for loven. Og vi skal alle være lige for teknologien. 

computer, digitalization, equality, tech, women in tech

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *