Skip to main content

Valgret til Europa-Parlamentsvalget for udlandsdanskere – også efter 2 år

Danskere på Nothe. (Dansk Sejlunion)

 

Som udlandsdansker kan man ved folketingsvalg alene stemme de første to år man er i udlandet (hvis man oprindeligt havde tænkt sig at vende tilbage indenfor 2 år) eller hvis man  f.eks. arbejder for en international organisation, som Danmark er medlem af (se krav for undtagelser her).

Men er reglerne anerledes for EP-valget? Det er de. Se her hvad Økonomi- og indenrigsministeriet siger om  udenlandsdanskeres valgret ved Europa-Parlamentsvalg:

Særligt om danskere, der bor i et af de øvrige EU-lande 

Danskere, der er fyldt 18 år og bor i et af de øvrige EU-lande, har efter ansøgning ret til at deltage i Europa-Parlamentsvalg i Danmark. Det gælder også for de danskere, der ikke er omfattet af en af de persongrupper, som uanset ophold i udlandet anses for at have bevaret deres bopæl i landet, og som er gennemgået ovenfor.

Du kan tidligst søge om at blive optaget på den særlige valgliste til Europa-Parlamentsvalg 6 måneder før det førstkommende valg til Europa-Parlamentet. Du skal have indsendt din ansøgning senest dagen efter 5 uger før valget. Du kan få nærmere oplysninger herom ved at rette henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet eller en dansk ambassade eller konsulat. 

Jeg har ikke kunnet finde nogen nærmere information om, hvordan man bliver optaget på den særlige valgliste for EP-valg, men jeg har spurgt valg (a) oim.dk om mere information.

Nu er jeg selvfølgeligt særligt interesseret i at få flest muligt til at stemme ved Europa-parlamentsvalget, men jeg synes, der burde informeres mere om denne mulighed for at stemme som dansker bosat i et andet EU-land.

Når jeg får svar om: Hvilke oplysninger skal være indeholdt i ansøgningen. Formkrav til ansøgningen og Hvem der skal modtage ansøgningen, så kommer de her.

*** Valgkontoret i Indenrigs- og Økonomiministeriet er betydeligt hurtigere til at svare end jeg er til at få opdateret dette indslag på bloggen, men med et par måneders forsinkelse kommer deres svar her. (30. august 2013) ***

“For at komme på valglisten til Europa-Parlamentsvalget i Danmark, når man som dansk statsborger bor i et andet EU-medlemsland, skal man udfylde et særligt ansøgningsskema.

Skemaet vil komme til at ligge på vores hjemmeside valg.oim.dk og vil endvidere kunne udleveres ved henvendelse til danske ambassader og konsulater.

Jeg vedhæfter til orientering det skema, der blev anvendt ved Europa-Parlamentsvalget i 2009, så du kan se, hvilke oplysninger der kræves.

ansøgningsskema EU-bosatte 2008-0

2014, eu, Europa-Parlament, udlandsdanskere, valg

Comments (3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *