Skip to main content

Vi må ikke svigte Ukraine længere. Send i morgen et klart og tydeligt signal om, at EU støtter demonstranterne og demokratiet.

students standing up for at future in EuropeVi har svigtet. Allerede før jul var brug for en europæisk håndsrækning til demonstranterne i Ukraine! I januar med fem døde og over 300 sårede. EU’s politikere har manglet at vise den politiske handlekraft, som vi  skylder det ukrainske folk.

Vi har svigtet de 40.000 demonstranter der samledes på Maidan pladsen i Kiev. Deres krav til præsident Viktor Yanukovych er klart; udskriv valg. Men opstanden har fået lov til at vokser og myndighederne svare igen med eskalerende vold. Senest så vi de frygtelige scener igår , hvor man måtte spørge sig selv, er dette Europa?

EU-kommissionens formand Baroso udtalte i januar, at Europa må genoverveje forholdet til Ukraine, hvis myndighederne systematisk forbryder sig mod borgernes rettigheder. Men der er ikke sket noget. Vi har på forskæmmende vis set passivt til, mens de mest fundamentale demokratiske rettigheder og ønsket om europæisk samarbejde er blevet nægtet en europæisk befolkning.   

Demonstrationerne i Ukraine handler om det, der er selve grundlaget for vores demokrati i Danmark og Europa. Det handler om magtens tredeling, om forsamlingsfrihed, om frie og fair valg og en retfærdig rettergang.

Viktor Yanukovych har gang på gang vist, at han – fejlagtigt – binder sin egen og Ukraines skæbne sammen. Bl.a. ved konsekvent at vælge de politiske løsninger, der gavner ham selv og hans nærmeste.  Han er ”in it for the money”. Derfor skal han rammes på pengepungen.

EU skal indefryse hans og andre centrale regeringsfigurers personlige økonomiske aktiver. De ansvarlige i regeringen må personligt mærke, at vi ikke accepterer brud på centrale frihedsrettigheder.

EU har med det østlige partnerskab åbnet døren for samarbejde, handel og øget integration med Ukraine, et ønske som Ukraine stod samlet om. Det er den dør, som Yanukovych har smækket i. Smækket i, mens hans befolkning har kæmpet for at holde den åben. EU skal fortsat holde muligheden for samarbejde med dem der ønsker åben. Men vi må og skal reagere kraft overfor volden som Yanukovych har lukket ud på Europas gader.

Vold og undertrykkelse avler mere vold. Jeg er overbevist om at  trangen til frihed og demokrati vil sejre igen i Ukraine. Men vi skal fra EU sende et klart og tydeligt signal om, at vi støtter demonstranterne og demokratiet i Ukraine. At vi kræver at volden bremset øjeblikkeligt. Og at vi agter at hjælpe oppositionen med at forberede præsidentvalget i 2015. Så vi forsat kan stille en europæisk fremtid i sigte for unge Ukrainere. Men det kræver et demokratisk Ukraine. Ukraine har brug for EU nu. Og EU har brug for Ukraine.

I morgen har den høje udenrigsrepræsentant Cathrine Ashton, aka EU’s fælles udenrigsminister, indkaldt EU-landes udenrigsministre ekstraordinært i Bruxelles for at drøfte situationen i Ukraine. Vi må ikke svigte igen. Nu er tiden inde til handling!

eastern partnership, euromaidan, kiev, kiyv, kjev, østlige partnerskab, ukraine, Yanukovych

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *