Skip to main content

Transparency International EP-valgløfte – åbenhed, borgers adgang til info og beskyttelse af whistleblower

Menneskemængde besøger Parlamentet på Europadag

Hvad er der galt med EU? Europa-Parlamentets arrogance er en af de ting, som jeg gerne vil gøre op med. Europa Parlamentet skal ikke være den eneste EU-institution, som afviser at samarbejde med Transparency International om institutionens integritet.

Selvfølgeligt skal Europa-Parlamentet være åbent og transparent overfor os borgere. Det betyder det skal gøre rede for sine handlinger, interesser og stå til ansvar for dem. Det betyder også, at vi skal bekæmpe lyssky hestehandler mellem rød og blå blok, som ingen taler højt om.

Generelt skal vi have mere åbenhed og gennemsigtighed om hvordan vores politik udformeres. Derfor har jeg underskrevet Transparency Internationals EU Anti-Corruption løfte.

Initiativet er udformet som en Code of Conduct og forpligter politikere til et samarbejde i
retning af øget transparens og integritet i EU med afsæt i følgende tre fokusområder:

1. EU, som organisation, skal optræde som det gode eksempel på transparens og integritet

The governance and law-making of EU institutions will become a global model of transparency, accountability and integrity, establishing the highest standards. I/we commit to upholding both the letter and spirit of the Code of Conduct for MEPs and will publish a ‘legislative footprint’ that will be attached to any report that I am responsible for drafting in my in office.

2. EU’s borgere skal sikres adgang til information om brug af midler

The EU will promote greater integrity and transparency in public spending. It will ensure that all information on EU funds is published in a manner that is easily accessible and usable by citizens, for example by conforming to open data principles. EU public procurement rules will take account of open contracting principles and have effective methods to deal with conflicts of interest. This applies to spending by EU and national bodies.

3. EU’s medlemslande skal samarbejde om beskyttelse af whistleblowere

The EU will promote initiatives and legislation that will provide effective protection to whistleblowers in the public, private and non-profit sectors.

Du kan læse mere på Transparency International‘s hjemmeside om løftet

european parliament, Transparency International

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *