Læserbrev i Information 20. december: EU-forbehold må afskaffes

EU-forbehold må afskaffes
Karen Melchior Europa-Parlamentskandidat (R), København
Når Europas stats- og regeringsledere samledes til rådsmøde i Bruxelles, er EU’s fælles sikkerheds- og forsvarspolitik et vigtigt punkt på dagsordenen.
Desværre er Danmark på grund af forsvarsforbeholdet sat uden for indflydelse, når det gælder udarbejdelsen og gennemførelsen af afgørelser og aktioner inden for forsvarsområdet i EU.
Danmark har ikke mindre end 20 gange måtte melde hus forbi, når EU har gennemført afgørelser samt påbegyndt eller overtaget operationer og indsatser af militær karakter.
Danmark er handlingslammet på grund af et forbehold, som stort set alle partier i Folketinget er enige om ikke tjener danske interesser.
En afskaffelse af forsvarsforbeholdet vil give Danmark mulighed for at deltage i og øve indflydelse på såvel de fredsbevarende operationer som den militære del af konfliktløsningen.
Både i NATO- og FN-regi har Danmark deltaget i fredsskabende og fredsbevarende projekter og missioner rundt omkring i verden. Men når det kommer til EU, er vores hænder bundet på ryggen.

Kategori: , ,

Efterlad en kommentar