Kandidat til at blive folketingskandidat.

4-007
Jeg var opstillet til Europaparlamentet i foråret, hvor jeg fik 10.412 personlige stemmer. Efter en lang sommer med overvejelser om min rolle i politik har jeg besluttet, at jeg har appetit og mod på mere. Jeg mener, at jeg kan gøre en forskel som Folketingskandidat og som medlem af Folketinget for Radikale Venstre. Jeg vil gerne have mulighed for direkte at gøre en forskel. Jeg vil fremtidssikre Danmark og sørge for at vi husker at vi er en del af verden omkring os. Vores rettigheder skal beskyttes online, digitalt og uanset hvem vi elsker, hvad vi tror på eller hvordan vi ser ud.

Hvem er jeg?
34 år gammel. Boet på Vesterbro siden 2005 med 5 år i Frankrig og UK. Jurist fra 2005 i Udenrigsministeriet. Har været udsendt på ambassaden i London i 3 år og læst på den franske administrationsskole i halvandet år. Se mere på hvem er jeg.

Hvad vil jeg kæmpe for i Folketinget?

Et digitalt Danmark. Et åbent og frit internet. Ingen masseovervågning.
Et skarpt fokus på digitale rettigheder og at vi tænker nyt når vi tænker digitalt. Ikke bare sættes strøm til papir. Samfundet forandres og vi skal investere i fremtiden, ikke i fortiden, men reguleringen har ikke fuldt med. Digitale rettigheder er vore dages frihedsrettigheder. Fordi masseovervågning er teknisk muligt betyder det ikke, at det skal accepteres. Den grundlæggende rettighed til et privatliv skal beskyttes. Bedre kontrol med efterretningstjenesterne og deres samarbejde med andre landes efterretningstjenester.

Digitalisering og internettet giver muligheder for åbenhed, innovation og vækst. Vi skal i front på forskning, udvikling og digitale forretningsmuligheder. Internetøkonomiens enorme potentiale skal udnyttes. Vi kan dele og forbruge på nye måder. Deleøkonomien giver mulighed for nytænkning og mindre ressourceforbrug. Men også risiko for manglende moms og skat, urimelige arbejdsforhold, og usikre forbrugerrettigheder . Vi skal tage vores nye verden alvorligt. Derfor skal vi regulere, men ikke forbyde.

Ligestilling og lige rettigheder for alle. Uanset hvem vi er og hvem vi elsker.
Lige rettigheder uanset hvem vi elsker, hvordan vi er, som person, familie eller hvilken baggrund vi har. Andre valg end flertallets skal være mulige, accepterede og gives lige rettigheder. Vi gør forsat forskel både privat og i arbejdssituationer. Vi skal sikre lige muligheder for alle. Barsel er ikke kun familiepolitik, men ligestilling og arbejdsmarkedspolitik. Mere lige fordeling af barsel mellem forældrene er godt for alle. Vigtigere end lidt færre fridage til os alle eller mindre barsel til mødrene. Der skal stilles ens krav og gives lige rettigheder til os alle. Debatten om “danskhed” gør ondt og skræmmer. Hvor går grænsen? Hvor ens skal vi være. Fokus på muslimer, pakistanere, somaliere eller jøder gør os blinde for de reelle problemer i stedet for at takle dem. Kriminalitet, sociale problemer og social tvang afhænger ikke af hudfarve, etnicitet eller religion.

Danmark er en del af verden og mere end nogensinde hører vi til i Europa
De fleste udfordringer, som vi står overfor i dag kan kun reelt løses på europæisk niveau. Vejen til en bæredygtig og sikrere verden går gennem EU. Flygtninge som drukner i Middelhavet eller som smugles til Danmark på vej til Sverige. Dem hjælper vi gennem et ansvarligt EU, hvor vi solidarisk finder en fælles løsning. Bæredygtig grøn transport kræver krav til investeringer og til reel konkurrence, ikke bare i Danmark men på tværs af Europa. Energi baseret på vedvarende energi i Europa kræver ambitioner, samarbejde og forbindelser på tværs af EU. Den regulering som besluttes ”nede i EU” har Folketinget været med til at beslutte gennem regeringen. Derfor vil jeg sikre mere styr på hvad vi giver regeringen mandat til at beslutte med de andre EU lande på vores alles vegne.

Hvor lang tid medlem og hvorfor Radikale Venstre?
Jeg meldte mig ind i det Radikale Venstre i 2012, da jeg vendte tilbage til Danmark. Jeg ville være med til at udvikle politikken og deltage. For mig er det vigtigt, at Radikale Venstre er et parti, som jeg kan stole på, særligt hvordan vi behandler andre mennesker. Menneskerettigheder og udlændingedebatten har været nøglepunkterne i mit valg af politisk parti. Et parti, hvor det økonomiske er et redskab til at løfte det sociale og det grønne. Siden 2013 har jeg deltaget jævnligt i Radikale Venstres Hovedbestyrelse. Her debatterer og udfordrer vi hinanden og vores folketingsmedlemmer. Min tid i Hovedbestyrelsen har lært mig en masse om forhandlingerne bag facaden, de aktive Radikale og Radikale Venstre som parti. Jeg er blevet bekræftet i mit valg af parti, også når det kræver kompromiser at sidde i regering. Uanset så gennemfører vi bedre Radikal politik i regering end i opposition.

Valgkamp II: erfaring, digital og med dig

Valgkampen er allerede startet. Valgkampen til Europaparlamentet gav mig stor erfaring med at køre en kampagne, med at inspirere frivillige, få kontakt til medier og lave valgarrangementer. En effektiv kampagne kræver en kampagneleder og -gruppe på 5-10 personer, men ikke 50-100. Jeg vil kunne trække på mange af de personer, som hjalp under min EP-kampagne i foråret.

Jeg fik stor synlighed og meget direkte dialog gennem min hjemmeside, blog og sociale medier. Jeg vil fortsætte med at være stærkt tilstede på digitalt. Det kræver mere end at lave opslag på Facebook, og mere end en visitkorthjemmeside. Man kan målrette bedre, men komme i dialog med folk på samme måde som på gaden eller i døren. Dialogen – det er det vigtige for mig som politiker.

Fysisk tilstedeværelse er vigtig. Jeg ved, at eksempelvis plakater virker. Særligt med klare budskabet. Derfor vil jeg gøre en særlig indsats med plakater. Desuden kan jeg lide at komme ud og tale med folk og vil derfor gerne være fysisk tilstede. I byrummet, ude for at ringe på døre, hjemme hos dig og til lokale arrangementer.

En vigtig valgkamp står foran os
I valgkampen står vi overfor en kæmpe udfordring, som det lille regeringsparti. Men vi skal ud og vinde valget. Vi skal sikre de projekter vi måtte tilsidesætte på grund af den økonomiske krise og de økonomiske tømmermænd efter den forrige regering. Vi skal sikre retten til at være forskellige i et åbent samfund åbent mod verden. Jeg vil deltage aktivt og tror på jeg kan gøre en forskel som folketingskandidat – og som medlem af Folketinget for Radikale Venstre. Jeg håber du vil give mig din støtte. Valgkampen er i gang.

Kategori:

Efterlad en kommentar