Hvem er jeg?

Jeg er 38 år gammel og bor nu på Islands Brygge. Efter mere end 10 år i Udenrigsministeriet, har jeg arbejdet med persondatabeskyttelse hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Jeg er vokset op i København, Indien og Zambia, med mine forældre. Desuden har jeg læst på universitet i København og Frankrig. Jeg har arbejdet i Udenrigsministeriet siden 2005, da jeg i 2012 vendte hjem fra London meldte jeg mig ind i Radikale Venstre.

Jeg arbejdede fra 2005 til 2017 som diplomat for Danmark. Jeg har en juridisk kandidatgrad med en efteruddannelse i fransk administration og kommunikation for offentlige institutioner. EU og europæisk samarbejde har jeg arbejdet med og brændt for siden min studietid. Gennem mit arbejde i Udenrigsministeriet har jeg været med til at sikre gennemførsel af dansk politik internationalt, og jeg har fået bred forståelse af hvordan vi får dansk politik til at virke.

Efter jeg i 2012 blev medlem af Radikale Venstre, valgte jeg i 2013 at stille op som kandidat til Europa-Parlamentet, da jeg følte jeg kunne gøre en forskel. Med personlige stemmer “sprang jeg listen” og blev 1. suppleant med 10.412 stemmer. Det gav blod på tanden og jeg besluttede, at jeg gerne ville sætte præg også på dansk lovgivning og debatten i Danmark, og siden på København. Jeg har som voksen boet og arbejdet i mange europæiske byer, hvor jeg har set, at man kan gøre ting på mange måder. Jeg vil tage det bedste fra verden. Jeg ved, at København ikke behøver at opfinde den dybe tallerken igen hver gang!

Mit bredspektrede politiske engagement gør det muligt for mig at se flere løsninger og sikre et lokalt, nationalt og europæisk samarbejde på vores fælles udfordringer. Jeg startede, som aktiv i det Radikale Venstre, i det internationale og europæiske arbejde, og blev siden aktiv lokalt og nationalt. Jeg blev i 2017 valgt til Københavns Borgerrepræsentation, og repræsenterer Radikale i Kommunernes Landsforenings Internationale Udvalg, hvorfra jeg er medlem af EU’s Regionsudvalg. Siden 2014 har jeg været kandidat til Folketinget for Horsens.

Hvorfor stiller jeg op til Europa-Parlamentet.
Jeg ønsker mere Radikal politik i et bedre EU for en bæredygtig verden. Jeg har i mere end 10 år arbejdet med EU, og ved hvor stor en forskel EU kan gøre, hvis vi vil.

Potentialet i EU skal frigøres og Radikale Venstres politiske vision skal ikke stoppe ved Danmarks grænser. Det samfund, som vi ønsker for Danmark, de krav, som vi stiller til os selv og til hinanden. Det skal vi kæmpe for i EU. Vi skal skabe rammerne for, at vi alle kan tage ansvar nu og i fremtiden.

Det er i EU, at det internationale samarbejde fungerer bedst, og gennem EU, at Danmark har den stærkeste stemme. EU er verdens største økonomi og som sådan en global supermagt, derfor kan vi med EU sikre en mere bæredygtig verden. Vi skal have levende virksomheder med arbejdspladser. Vækst, der respekterer miljøet, og sikrer videreudvikling af vores velfærdssamfund. Fremtidige generationer skal kunne nyde de goder, som vi har nydt.

Meget kan gøres indenfor de eksisterende rammer og meget kan forbedres. Frem for at kræve flere kompetencer går jeg til valg på at sørge for et bedre EU. Fokus skal være på de områder, hvor Europa Parlamentet har indflydelse og kan gøre en forskel.

Støtter, kontakter og økonomiske interesser
I har som vælgere krav på at vide, hvem jeg arbejder for og har forbindelser eller kontakter med. Jeg bestræber mig altid på at være så åben som muligt omkring, hvem jeg møder i mit virke som kandidat. I kan følge med på min opgørelse over interesser.

Karen på Twitter