Hvorfor Radikale Venstre? Hvorfor ikke bare rød blok?

rose

Hvorfor betyder det noget om man stemmer rødt eller magenta? For mig er der 3 essentielle punkter, hvor jeg ser stor forskel mellem socialdemokratiet: hvordan vi skal behandle udlændinge, retspolitik og klimapolitikken.

Rød blok skal vinde valget i dag. Men det er ikke lige gyldigt om man stemmer Socialdemokraterne eller Radikale, hvis man ønsker en regering, som skal arbejde for, at Danmark skal være et åbent samfund, som omfavner og respekterer andre måder at leve livet på – andre familieformer og andre kulturer. Hvor vi er lige danske. Jeg kan ikke magte Socialdemokratiets leflen for frygten for de fremmede og de lette løsninger.

Lige danske – lige krav og lige rettigheder
Socialdemokratiet har som en central del af deres valgkampagne – flere krav til indvandrere. “Vi skal behandle udlændinge ordentligt. Men vi skal også kunne følge med”. Det men. Det er særligt derfor jeg ikke kan stemme eller anbefale at stemme på Socialdemokratiet. Fordi at hjælpe flygtninge handler om hvordan ikke hvor mange.

Vi skal hjælpe mennesker, der er ramt af krig og katastrofer ude i verden, eller ikke lukke vores grænser, eller forhindre folk i at få deres familier op til dem i sikkerhed fra krig. Man flygter ikke efter velfærdsydelser eller familiesammenføringssagsbehandlingstid. Men efter fred og sikkerhed.

Vi skal stille krav til hinanden – ikke kun til udlændinge. Vi skal alle yde det vi kan til vores fælles samfund. Alle ledige danskere, skal hurtigere i arbejde. Fordi alle som kan selv skal selv.

Vi skal tage imod nye danskere og lukke dem ind i vores fællesskab ikke forskanse os bag ligusterhækken. Vi skal have et åbent Danmark mod verden – også fordi vi skal være bedst ikke billigst. Vi skal skabe mange nye arbejdspladser med øgede investeringer i forskning og uddannelse, mere kvalificeret arbejdskraft fra udlandet og flere iværksættere.

Beskytte vores frihed. Forebygge ikke straffe.
Vi skal ikke give køb på vores frihedsrettigheder fordi vi bliver bange. Masseovervågning og ubegrænsede beføjelser til politiet er ikke vejen frem for at opnå et samfund i sikkerhed med tillid til hinanden. Socialdemokratiet ønsker at genindføre loggning og forbyde TOR og kryptering.

Hvis vi giver køb på friheden, hvad kæmper vi så for? Vi skal have lov til at være uenige, vi skal have lov til at have hemmeligheder. Vi skal have vores borgerrettigheder på gaden, i avisen og på nettet.

På retspolitikken skal vi give mennesker, der er havnet på den forkerte side af loven, en hånd til at komme ovenpå igen, fremfor at straffe dem hårdere. Der ser jeg en forskel på Socialdemokraterne og Radikale, hvor socialdemokraterne hælder til at gerne ville straffe for straffens skyld. Det ses i forslag om ungdomsdomstol fra S og SF i 2010. Jeg tror ikke på straf har en virkning for at forhindre kriminalitet. Men jeg tror heller ikke på at det er samfundets skyld og den økonomiske uligheds skyld alene, som Enhedslisten i debatter har yndet at hævde.

En grøn og ikke en sort fremtid
Vi skal turde investere i vores fremtid og det grønne. Også når det koster omlægning af produktion og investeringer i nye metoder i dag. Der tror jeg Socialdemokraterne har brug for en radikal reminder om det grønne helt tæt på.

Fordi vi skal fastholde og udbygge den grønne kurs for Danmark og verden. Vi skal holde Danmark fri af kul, olie og gas i 2050 og holde fast i, at Danmark skal have ambitiøse mål for at mindske vores klimabelastning. De mål tvinger os til at udvikle nye grønne løsninger, som vi efterfølgende kan sælge til andre lande i verden. Vi skal også have transporten med. Vi skal have benzin og diesel ud af vores transport og sætte strøm til biler, busser og tog, så vi nedbringer klimabelastningen og får en renere luft. Det sker ikke af sig selv eller ved at give los på markederne og afgifterne.

Vi skal genbruge vores ressourcer fremfor at grave dem ned eller brænde dem af. Vi skal vokse, men vokse uden at ødelægge vores planet. Vi skal dele frem for at eje. Vi skal tænke nyt. Her tror jeg ikke socialdemokraterne har modet eller lysten til at tænke nyt og stille krav.

Kategori:

Efterlad en kommentar